Bez sloganu

  1.   Czym bojaźń Boża jest? Strachem przed karą, Bożym gniewem?
  2. Czy Bóg się nie obrazi jeśli będziemy się modlić w tramwaju lub podczas drogi do szkoły?
  3. Czy nasz Pan zmieniłby zdanie, czy by kogoś skarcił?
  4. Późno odkryte powołanie czy zmiana planów Pana Boga wobec nas?