We wrześniu 2008 r. nowy proboszcz ks. Jerzy Mikołajewski zainicjował w kościele parafialnym cotygodniowe, godzinne Adoracje Jezusa Eucharystycznego.

Inicjatywa okazała się być trafioną w potrzeby duchowe parafian gdyż wciąż wzrasta liczba osób gromadzących się co czwartek wieczorem w przyciemnionym kościele, w nastroju rozmodlenia, na adoracji Pana.

Owocem tej inicjatywy jest między innymi wciąż wzrastająca grupa osób, które w czwartkowe wieczory po modlitwie w kościele gromadzą się w nowo wyremontowanej plebani na spotkaniach formacyjnych, których celem jest dojrzewanie duchowe formujących się osób i tworzenie wspólnoty wiary.