REGULAMIN GRUPY RÓŻANEJ
W grupie różanej podążamy na Jasną Górę jako grupa promienista Pieszej Pielgrzymki Diecezji Kaliskiej. Uczestnikiem może być ten, kto został zapisany i akceptuje religijny charakter pielgrzymki.

1. Zapisy są przyjmowane w parafii św. Anny w Błaszkach. Zgłaszający dostarczają zaświadczenie od ks. proboszcza lub katechety (tylko z poza parafii), podając swoje nazwisko i imię, adres, parafię, wiek oraz nr dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej. Osoby poniżej 18 roku życia składają pisemne zezwolenie rodziców. Osoby poniżej 16 roku życia mogą brać udział w pielgrzymce tylko pod opieką osoby dorosłej, której pisemne zobowiązanie składa się przy zapisie. Pątnicy otrzymują: chustę, znaczek, koszulkę, legitymację pielgrzyma i uiszczają opłatę na pokrycie kosztów związanych z organizacją pielgrzymki(koszt pielgrzymki 60 zł + 40zł nocleg w Częstochowie 2 noce)
2. Nasza postawa ma wyrażać charakter religijny pielgrzymki. Jest to czas wędrownych rekolekcji, których centrum stanowi codzienne pełne uczestnictwo w Eucharystii. Aktywny udział w ćwiczeniach duchowych, konferencjach, i śpiewie ma stać się dla każdego źródłem duchowej odnowy. Powodem dla którego podejmujemy nasze pielgrzymowanie jest Miłość do Jezusa Chrystusa i Jego Matki, która sprawia, że pragniemy przeżyć tę pielgrzymkę jako wynagrodzenie za grzechy własne i świata. W tym duchu chcemy przyjąć wszystkie niedogodności drogi, ból i zmęczenie. Szczególnym, widocznym znakiem tej pokuty będzie nasz strój, w czasie drogi nosimy koszulki z rękawami, oraz spodnie i sukienki za kolana. Zasada ta będzie ściśle przestrzegana także ze względów zdrowotnych.
Ta pielgrzymka aby miała wartość - musi nas coś kosztować. Dlatego właśnie oczywistym jest zakaz palenia tytoniu i picia wszelkich napojów alkoholowych, który obowiązuje pod rygorem wykluczenia z pielgrzymki.
3. Wspólnota, którą tworzymy podczas pielgrzymki kieruje się Prawem Miłości, dlatego staramy się zawsze i wobec każdego okazać otwartą postawę, myśleć o potrzebach innych, dzielić się dobrym słowem, posiłkiem, noclegiem, i przebaczać sobie nawzajem. Wyrazem miłości bliźniego jest także punktualność. W sposób naturalny zwracamy się do siebie „bracie" , ..siostro" - jednego mamy przecież Ojca w niebie.
4. Organizacja marszu i postojów należy do księdza przewodnika, porządkowych i innych osób do tego wyznaczonych, którym okazujemy posłuszeństwo. Na trasie idziemy prawą stroną szosy w kolumnie pod znakiem grupy. Nie wychodzimy poza tablicę ..koniec pielgrzymki*'
Na oddalenie się od grupy należy uzyskać pozwolenie Księdza przewodnika. Nieuzasadnione opuszczenie grupy jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w pielgrzymce.
5. Na noclegi udajemy się do ludzi, którzy zaproszą nas do swoich domów. Z wdzięcznością przyjmujemy gościnę w każdych warunkach i pamiętamy o modlitwie za naszych dobroczyńców. W sytuacjach szczególnych nocujemy w pomieszczeniach przykościelnych. Poza związkami małżeńskimi wyklucza się wszelką formę koedukacji. Osoby, które zostają w Częstochowie w dniach 14-15 sierpnia, nocują w domu Sióstr Obliczanek.
6. Wyżywienie stanowią dary otrzymane od naszych gospodarzy i własne zapasy. Na trasie każdego dnia przewidziany jest ciepły posiłek. Pamiętajmy, aby nie marnować darów Bożych, nadmiar żywności dzielimy między potrzebujących. Aby ustrzec się zatruć pokarmowych, nie kupujemy żywności od przygodnych handlarzy.W czasie pielgrzymki nie spożywamy lodów.
7. Transport bagażów jest zapewniony. Bagaż odpowiednio zabezpieczony nadajemy przed wyruszeniem na trasę, a odbieramy przed noclegiem. Bagaż podręczny każdy nosi ze sobą. Pielgrzymce mogą towarzyszyć tylko samochody należące do organizacji pielgrzymki.
8. Opieka medyczna zapewniona jest przez wędrujące w grupie pielęgniarki. Wszelkie dolegliwości natychmiast należy zgłaszać. Chorzy mogą dojechać do postoju noclegowego za wiedzą przewodnika grupy. O chorobie mającej charakter stały należy powiadomić księdza przewodnika przed wyruszeniem w trasę.
9. Osobiste wyposażenie pielgrzyma stanowią: wygodne obuwie, kilka par wełnianych skarpet, wygodne i skromne ubranie, obowiązkowo nakrycie głowy, ciepły sweter, śpiwór, mydło, ręcznik. Na trasie pielgrzymki należy mieć podręczny bagaż: kubek, płaszcz przeciwdeszczowy, żywność na I dzień. Każdy pielgrzym nosi ze sobą apteczkę: 2 bandaże ( 1 elastyczny ). spirytus salicylowy, talk kosmetyczny, 2 igły, gazę, plaster, krem do nacierania nóg. W razie potrzeby leki osobiste Zabieramy ze sobą: różaniec, książeczkę do nabożeństwa, śpiewnik, dowód osobisty lub legitymację.