Niedziela

15.09.2019 .

XXIV Niedziela Zwykła

18.00

 

 

+ Joannę Stawską

700

 

W int. Parafian

800

 

+ Stanisława Wolskiego

900

 

 

 

++ Stefana i Mariannę Pięknych

1030

 

+ Marię Jagielską

1200

 

 

 

 

+ Franciszka Królaka

17.00

 

 

+ Jerzego Tomczaka

Poniedziałek

16.09 św. Korneliusza PpM i św. Cypriana BpM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Janinę Ibosz

2

 

+ Małgorzatę Kapuścińską

18.00

 

+ Adriana Błaszczaka

Wtorek

17.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Mariannę Roszczyk

2

+ Jerzego Wojtysiaka w 20 r. śm. i jego rodziców (Rez)

18.00

 

 

 

+ Tadeusza Cięgnisza

Środa 18.09 św. Stanisława Kostki, święto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Mieczysława Ibosza

2

+ Jadwigę Jakóbek

18.00

 

Msza św. zbiorowa

Czwartek 19.09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

1

+ Józefa Poradę w 20 r. śm.

2

+ Stanisławę Tokarek

18.00

 

+ Andrzeja Olszewskiego

Piątek

20.09 św. Andrzeja Kim Taeonga P, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy MM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

 

 

1

++ Mariannę i Franciszka Kobyłków

2

+ Mariannę Wiśniewską

18.00

 

 

Msza św. zbiorowa

Sobota

21.09 św. Mateusza, święto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

 

1

+ Bogumiła Maniewskiego

2

+ Mariana Matuszewskiego

18.00

 

++ Mariannę i Franciszka Machlańskich

Niedziela

22.09.2019

XXV Niedziela Zwykła

 

 

700

 

++ Stefana i Mariannę Melka

800

 

W int. Parafian

900

 

 

+ Ryszarda Potockiego

10.30

 

++ Zofię, Konstantego, Irenę i Krystynę Tłokińskich

1200

 

 

++ Wacława i Feliksa Hut

17.00

 

++ z Rodz. Jabłońskich z Pszczyny