Niedziela

6.10.2019 .

XXVII Niedziela Zwykła

18.00

 

 

+ Zofię Kubalak

700

 

+ Hannę Adamczyk

800

 

+ Barbarę Juszczak

900

 

 

 

+ Franciszka Królaka

1030

 

+ Eugeniusza Karskiego

1200

 

 

 

 

+ Andrzeja Korkosz

17.00

 

 

+ Zofię Sierek

Poniedziałek

7.10 NMP Różańcowej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Marię Jagielską

2

 

++ Marię i Ignacego Plutów

18.00

 

+ Elżbietę Szczepecką

Wtorek

8.10

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Dariusza Michalskiego

2

+ Halinę Kowalską

18.00

 

 

 

+ Michała Ciamarę

Środa 9.10

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
  

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Zofię Kacprzak

2

+ Stanisławę Tokarek

18.00

 

Msza św. zbiorowa

Czwartek 10.10 Bł. Angeli Truszkowskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

1

+ Adriana Błaszczaka

2

+ Janinę Maleta

18.00

 

+ Barbarę Kokot

Piątek

11.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

 

 

1

+ Irenę Kamińską

2

+ Mariannę Wiśniewską

18.00

 

 

Msza św. zbiorowa

Sobota

12.10

 

 

 

 


  

7.00

 

1

+ Sabinę Kubiak w 2 r. śm.

2

+ Adama Wągrowskiego

18.00

 

+ Irenę Oraczewską

Niedziela

13.10..2019

XXVIII Niedziela Zwykła

 

 

700

 

+ Zbigniewa Siwiaka

800

 

+ Barbarę Juszczak

900

 

 

+ Ryszarda Ruć i jego rodziców

10.30

 

O B. bł., zdrowie i pomyślność dla Barbary i Henryka Mocnych oraz Anny i Piotra Szczerek

1200

 

 

+ Władysławę Jakóbczak

17.00

 

+ Władysława Kowalskiego w 5 r. śm.