Niedziela

1.12.2019 .

I Niedziela Adwentu

 

18.00

 

 

+ Krzysztofa Janiaka

700

 

++ Rodziców Tomczaków

800

 

+ Halinę Kurczewską

900

 

 

 

++ Bronisławę i Wincentego Pirowiczów

1030

 

+ Ks. Bogusława Adamusa

1200

 

 

 

 

+ Zofię Krzywoźniak w 1 r. śm.

17.00

 

 

+ Eugeniusza Karskiego w 1 r. śm.

Poniedziałek

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Mariannę Noweta

2

 

+ Irenę Banaszek

18.00

 

+ Marię Jagielską w 1 r. śm.

Wtorek

3.12

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Henryka Baszczyńskiego

2

+ Józefa Krążyńskiego

18.00

 

 

 

+ Zofię Sierek

Środa 4.12

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
  

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Wiesława drobniczaka

2

+ Mariusza Cieślaka

18.00

 

Msza św. zbiorowa

Czwartek 5.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

1

+ Jerzego Piątkiewicza

2

+ Sławomira Staneckiego

18.00

 

+ Andrzeja Szczepaniaka

Piątek

6.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

 

 

 

1

+ Jana Owczarka

2

+ Wiesława Drobniczaka

18.00

 

 

Msza św. zbiorowa

Sobota

7.12

 

 

 

 


  

7.00

 

1

+ Mariannę Górską

2

+ Mariannę Kowalską

18.00

 

+ Adriana Błaszczaka w 1 r. śm.

Niedziela

8.12.2019

II Niedziela Adwentu

 

 

700

 

+ Jana Pietrasa w 6 r. śm.

800

 

++ Piotra i Andrzeja Śniegulów

900

 

 

++ Danutę Owczarek i jej rodziców i Stanisława Kuczę

10.30

 

++ Franciszka i Mariannę Kobyłków oraz ich synów: Czesława, Józefa i Klemensa

1200

 

 

+ Małgorzatę Kapuścińską

17.00

 

+ Bronisława Plutę