Niedziela

5.01.2020 .

II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

18.00

 

 

+ Józefa Trzcińskiego

700

 

+ Zbigniewa Jankowskiego

800

 

+ Jadwigę Pastusiak

900

 

 

 

++ Anielę i Stanisława Borowskich i Aurelię Nowak

1030

 

+ Henryka Snopczyńskiego w 2 r. śm.

1200

 

 

 

 

+ Anatola Bagińskiego

17.00

 

 

+ Marylę Wiecheć

Poniedziałek

6.01 Objawienie Pańskie, uroczystość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700 8.00 9.00

10.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Irenę Wojciechowską W int. Parafian

 

 

+ Wandę Płóciennik

Dziękczynno-błagalna w 40 r. ślubu Bożeny i Franciszka

 

 

12.00 17.00

 

+ Janinę Cieślak w 1 r. śm.

+ Wiesława Drobniczaka

Wtorek 7.01 Wtorek po Objawieniu Pańskim

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Helenę Jaworską

o

2

+ Zofię Jakubowską

 

 

3

 

+ Henryka Chojnackiego

Środa 8.01.2020 Środa po Objawieniu Pańskim

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
  

7.00

 

 

 

 

 

 

 

 

1

+ Barbarę Winiarek

2

+ Zofię Miągowską

18.00

 

Msza św. zbiorowa

Czwartek 9.01 Czwartek po Objawieniu Pańskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

1

+ Dariusza Michalskiego

2

+ Mariannę Kowalską

 

3

+ Mariannę Ludwiczak

Piątek

10.01 Piątek po Objawieniu Pańskim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

 

 

 

1

+ Marka Sowałę

2

+ Zygmunta Gwizdek

18.00

 

 

Msza św. zbiorowa

Sobota

11.01 Sobota po Objawieniu Pańskim

 

 

 

 


  

7.00

 

1

+ Bogusławę Kulawinek

2

+ Stanisława Pędzieszczaka

18.00

 

+ Krystynę Skweres

Niedziela

12.01.2020 Niedziela Chrztu Pańskiego

 

700

 

+ Józefa Strzeleckiego

800

 

+ Jerzego Stareckiego

900

 

 

+ Jerzego Piątkiewicza

10.30

 

+ Janinę Maleta

1200

 

 

+ Elżbietę Walczak

17.00

 

+ Henryka Baszczyńskiego