Zakończyliśmy już I etap remontów kościelnych czyli renowację naszej świątyni w 40% jej powierzchni. Ta renowacja polega na wykonaniu nowej elewacji zewnętrznej kościoła i na naprawie okien kościelnych. Kolorystyka ścian i okien jest wykonana według wytycznych konserwatora zabytków.

Rozpoczęliśmy  już II etap remontów od naprawy dużych okiennic żaluzyjnych na wieży kościoła (jedna stara okiennica na wieży jest już wymontowana).

Na dzień 14 października 2017 r. na rzecz remontów kościoła dysponujemy kwotą 219.399 zł.   Całkowity zaś koszt zakończonego I etapu prac remontowych opiewa na kwotę 236.300 zł.

Radni parafialni ze zbiórek comiesięcznych w ciągu dwóch lat pozyskali kwotę – 71.504 zł., a pozostała kwota – 147.895 zł.  była przekazana w różnych okolicznościach księżom naszej parafii. Dziękujemy więc bardzo naszym Radnym za comiesięczne kwestowanie przed kościołem (bo nie ma w naszej parafii zwyczaju kwestowania przez Radnych po domach parafian), a wszystkim darczyńcom dziękujemy za zaufanie do swoich księży oraz  do radnych i  za złożone na renowację naszej świątyni ofiary. Nadal prosimy o zrozumienie sytuacji i finansowe wsparcie.

Po zakończeniu w przyszłym roku, jak Bóg da, wyżej opisanych remontów, czeka nas druga część prac remontowych, którymi będą: wykonanie izolacji pionowej fundamentów kościoła oraz podziemne odprowadzenie wód deszczowych, naprawa i otynkowanie płotu wokół kościoła oraz zdjęcie i ułożenie od nowa kostki granitowej wokół kościoła. O kosztach tych prac poinformujemy w przyszłości.

img_6868
img_6868 img_6868
img_6830
img_6830 img_6830
img_6869
img_6869 img_6869
img_5820
img_5820 img_5820
img_6865
img_6865 img_6865
img_6866
img_6866 img_6866
img_6871
img_6871 img_6871