Zakończyliśmy I etap remontów kościelnych czyli renowację naszej świątyni w 40% jej powierzchni (wykonanie nowej elewacji zewnętrznej kościoła i naprawienie okien kościelnych).

Rozpoczynamy już II etap remontów od naprawy dużych okiennic żaluzyjnych na wieży kościoła (wszystkie okiennice drewniane na wieży będą sukcesywnie wymieniane na nowe).

Na dzień 25 listopada 2017 r. na rzecz remontów kościoła dysponujemy kwotą 230.673 zł.   Całkowity zaś koszt zakończonego I etapu prac remontowych opiewa na kwotę 236.300 zł.

Radni parafialni ze zbiórek comiesięcznych w ciągu ponad dwóch lat pozyskali kwotę – 78.198 zł., a pozostała kwota – 152.475 zł.  była przekazana w różnych okolicznościach księżom naszej parafii. Dziękujemy więc bardzo naszym Radnym za comiesięczne kwestowanie przed kościołem i na cmentarzu (bo nie ma w naszej parafii zwyczaju kwestowania przez Radnych po domach parafian), a wszystkim darczyńcom dziękujemy za zaufanie do swoich księży oraz  do radnych i  za złożone na renowację naszej świątyni ofiary. Nadal prosimy o zrozumienie sytuacji i finansowe wsparcie.

Po zakończeniu w przyszłym roku, jak Bóg da, wyżej opisanych remontów, czeka nas druga część prac remontowych, którymi będą: wykonanie izolacji pionowej fundamentów kościoła oraz podziemne odprowadzenie wód deszczowych, naprawa i otynkowanie płotu wokół kościoła oraz zdjęcie i ułożenie od nowa kostki granitowej wokół kościoła. O kosztach tych prac poinformujemy w przyszłości.