W minioną niedzielę odbyła się zbiórka pieniężna na rzecz dalszej renowacji, czyli odwodnienia naszego kościoła. Zebrano na ten cel 2.545 zł. W sumie na dzień 2 marca 2019r. na rzecz dalszej renowacji, czyli odwodnienia naszego kościoła dysponujemy kwotą 60.028 zł.

Zakończyliśmy już pierwszy etap renowacji naszej świątyni parafialnej czyli otynkowanie całego kościoła i renowację wszystkich okien. Teraz czeka nas druga część prac remontowych, którymi będą: wykonanie kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachowej kościoła i przyległego terenu przykościelnego oraz wykonanie opaski z tłuczniem kamiennym wokół całego kościoła, gruntowna naprawa i otynkowanie płotu wokół kościoła oraz zdjęcie i ułożenie od nowa, na nowej podsypce, kostki granitowej wokół kościoła.

Jeżeli zaś chodzi o wnętrze naszej świątyni to zauważamy, że tzw. kruchta domaga się kompletnie nowej elewacji, a ściany i filary wewnątrz świątyni domagają się usunięcia tzw. lamperii, na wysokości ok. 1,5 m. od posadzki i pokrycia tej powierzchni na nowo odpowiednią farbą. O kosztach tych prac poinformujemy w przyszłości.