W minioną niedzielę Radni Parafialni przeprowadzili comiesięczną zbiórkę na rzecz odwodnienia naszego kościoła oraz rozbiórki i odtworzenia od nowa zdeformowanego traktu procesyjnego wokół kościoła. Zebrano na ten cel 2.814 zł. W sumie więc do dnia 6 lipca 2019 r. na rzecz wspomnianych remontów przykościelnych pozyskaliśmy kwotę 86.625 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!


Zakończyliśmy już pierwszy etap renowacji naszej świątyni parafialnej czyli otynkowanie całego kościoła i renowację wszystkich okien. Teraz czeka nas druga część prac remontowych, którymi będą: wykonanie kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachowej kościoła i przyległego terenu przykościelnego łącznie z włączeniem się do zewnętrznej sieci miejskiej. Następnie po wykonaniu wspomnianej inwestycji inna firma budowlana dokona rozbiórki wykonanego z kostki granitowej - zdeformowanego traktu procesyjnego, który się znajduje przed i wokół naszego kościoła. Potem, po przygotowaniu odpowiedniego podłoża, wspomniana firma dokona odtworzenia, wyrównania i upiększenia rozebranej nawierzchni traktu procesyjnego na bazie wcześniej zdjętej kostki ubogaconej dodatkowymi elementami oraz wykona opaskę z tłucznia kamiennego wokół całego kościoła. 


Po wykonaniu wyżej wymienionych prac remontowo budowlanych czeka nas gruntowna naprawa i otynkowanie płotu wokół kościoła. Jeżeli zaś chodzi o wnętrze naszej świątyni to zauważamy, że tzw. kruchta domaga się kompletnie nowej elewacji, a ściany i filary wewnątrz świątyni domagają się usunięcia tzw. lamperii, na wysokości ok. 1,5 m. od posadzki i pokrycia tej powierzchni na nowo odpowiednią farbą. O kosztach tych prac poinformujemy w przyszłości.