W ubiegłą niedzielę Radni Parafialni przeprowadzili zbiórkę pieniężną na rzecz odwodnienia naszego kościoła oraz rozbiórki i odtworzenia od nowa zdeformowanego traktu procesyjnego wokół kościoła. Zebrano na ten cel 3.281 zł. W sumie więc do dnia 31 sierpnia 2019 r. na rzecz wspomnianych remontów pozyskaliśmy kwotę 94.072 zł. Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!

Zakończyliśmy już pierwszy etap renowacji naszej świątyni parafialnej czyli otynkowanie całego kościoła i renowację wszystkich okien. Teraz czeka nas druga część prac remontowych, którymi będą: wykonanie kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachowej kościoła i przyległego terenu przykościelnego łącznie z włączeniem się do zewnętrznej sieci miejskiej. W ubiegłym tygodniu rozpoczęliśmy już prac ziemnych związanych z odwodnieniem naszej świątyni. Następnie po wykonaniu wspomnianej inwestycji inna firma budowlana dokona rozbiórki wykonanego z kostki granitowej - zdeformowanego traktu procesyjnego, który się znajduje przed i wokół naszego kościoła. Potem, po przygotowaniu odpowiedniego podłoża, wspomniana firma dokona odtworzenia, wyrównania i upiększenia rozebranej nawierzchni traktu procesyjnego na bazie wcześniej zdjętej kostki ubogaconej dodatkowymi elementami oraz wykona opaskę z tłucznia kamiennego wokół całego kościoła.
Po wykonaniu wyżej wymienionych prac remontowo budowlanych czeka nas gruntowna naprawa i otynkowanie płotu wokół kościoła. Jeżeli zaś chodzi o wnętrze naszej świątyni to zauważamy, że tzw. kruchta domaga się kompletnie nowej elewacji, a ściany i filary wewnątrz świątyni domagają się usunięcia tzw. lamperii, na wysokości ok. 1,5 m. od posadzki i pokrycia tej powierzchni na nowo odpowiednią farbą. O kosztach tych prac poinformujemy w przyszłości.