Zakończyliśmy już pierwszy etap renowacji naszej świątyni parafialnej czyli otynkowanie całego kościoła i renowację wszystkich okien. Aktualnie trwają prace związane z wykonaniem przykościelnego odwodnienia. Po ich zakończeniu planujemy rozbiórkę wykonanego z kostki granitowej - zdeformowanego traktu procesyjnego wokół naszego kościoła. Potem, po przygotowaniu odpowiedniego podłoża, firma brukarska dokona odtworzenia, wyrównania i upiększenia rozebranej nawierzchni traktu  procesyjnego na  bazie wcześniej zdjętej kostki ubogaconej dodatkowymi elementami oraz wykona opaskę  z tłucznia kamiennego wokół całego kościoła.

Przewidywany koszt pierwszej inwestycji, czyli odwodnienia kościoła wyniesie ok. 100.000 zł. Przewidywany koszt drugiej inwestycji, czyli rozebrania i wykonania na nowo traktu z kostki granitowej wokół kościoła wyniesie również ok. 100.000 zł. Inne wydatki związane z zatrudnieniem projektanta, inspektora nadzoru, geodety, archeologa, ornitologa oraz z pozyskiwaniem stosownej dokumentacji wyniosą ok. 25.000 zł. W sumie więc przewidywane koszty związane z wykonaniem zaplanowanych inwestycji opiewać będą na kwotę  ok. 225.000 zł.

W ubiegłą niedzielę, po wszystkich Mszach św. Radni Parafialni przeprowadzili  zbiórkę pieniężną na rzecz odwodnienia naszego kościoła oraz rozbiórki i odtworzenia od nowa zdeformowanego traktu procesyjnego wokół kościoła. renowacji  naszego kościoła. Zebrano na ten cel  3.081 zł. zł. Bóg zapłać!   Na dzień 5.10.2019 r. więc na rzecz wspomnianych prac remontowych przy naszym kościele dysponujemy kwotą 111.153 zł.  Potrzebujemy więc jeszcze ok. 114.000 zł., aby wykonać  i sfinansować zaplanowane inwestycje.      

          Dlatego składając serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszej inwestycji.

Po wykonaniu wyżej wymienionych prac remontowo budowlanych czeka nas gruntowna naprawa i otynkowanie płotu wokół kościoła.

Jeżeli zaś chodzi o wnętrze naszej świątyni to zauważamy, że tzw. kruchta domaga się kompletnie nowej elewacji, a ściany i filary wewnątrz świątyni domagają się usunięcia tzw. lamperii, na wysokości ok. 1,5 m. od posadzki i pokrycia tej powierzchni na nowo odpowiednią farbą. 

O kosztach tych prac poinformujemy w przyszłości.