79.900 złotych kosztował remont Kaplicy Cmentarnej w Błaszkach. Prace przy zabytku dofinansował Samorząd Województwa Łódzkiego w kwocie 34.028 zł. Pozostałą kwotę pokryła parafia Błaszki. Remont objął głównie elewację budynku. Zabytkowa kaplica cmentarna znajduje się pod ochroną konserwatora zabytków. Wszystkie prace były wykonane zgodnie z jego zaleceniami. Trwały kilka miesięcy.

W ramach zadania odnowiono zabytkową Kaplicę cmentarną znajdującą się na cmentarzu w Błaszkach na działce nr ewidencyjny 204. W obiekcie wymieniona została już w 2011 r. konstrukcja dachu i jego pokrycie. W 2013 roku konieczne było przeprowadzenie kolejnych prac konserwatorskich, aby tak istotny obiekt dla gminy Błaszki i powiatu sieradzkiego nie niszczał. Cmentarz, na którym znajduje się kaplica, zlokalizowany jest w południowo- wschodniej części miasta, przy drodze Błaszki –Złoczew. Datę jego założenia określa się na 1819 rok.
Kaplica to dokument historii, który związany był z ważnymi postaciami historii w skali regionalnej. To kaplica grobowa Biernackich i Błeszczyńskich. Członkowie tych rodzin posiadający majętności na terenie dawnych województw sieradzkiego i kaliskiego zapisali chwalebne karty historii tych terenów szczególnie w XVIII i XIX wieku. Również w powstaniu styczniowym swoje miejsce mają przedstawiciele obu rodzin. Zdzisław Błeszczyński był dowódcą szwadrony „jazdy sieradzkiej", a Aleksander Biernacki został naczelnikiem i komisarzem powstania w województwie kaliskim. Tak bogata historia obiektu i osób z nim związanych świadczy o tym, że Kaplica Cmentarna w Błaszkach niewątpliwie stanowi dokument historii i dziedzictwo historyczne dla mieszkańców województwa.
Zabytkową kaplicę cechuje autentyzm funkcji i formy, wyróżniają wartości architektoniczne dające się określić jako swojski neogotyk polskiego romantyzmu. Przedstawione walory Kaplicy zarówno w wymiarze indywidualnym jak i szerszym kwalifikują ją do objęcia pełną ochroną poprzez wpis do rejestru zabytków nieruchomych.
Neogotycka kaplica powstała w 1852 roku. Jest miejscem często odwiedzanym przez wiernych z terenu parafii Błaszki liczącej 6.800 osób, jak i turystów podróżujących po gminie.
Na remont kaplicy pozyskano dofinansowanie z Samorządu Województwa Łódzkiego, co stanowiło znaczne wsparcie finansowe dla parafii w poniesionych kosztach realizacji zadania.
W ramach remontu zabytkowej Kaplicy cmentarnej w Błaszkach wykonano następujące prace:
1. Izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentalnych w tym m.in.:
-oczyszczenie ścierne murów fundamentalnych
-odgrzybienie ścian
-uzupełnienie ścian fundamentalnych
-uzupełnienie i naprawa ścian
-izolacja
2. Naprawa elewacji i inne w tym m.in.:
- rozebranie pokrycia przypór i podokienników z dachówki
- uzupełnienie i naprawa ścian zniszczonych
- rozebranie nawierzchni betonowej
-naprawa murów cegłą ceramiczną
-uzupełnienie gzymsów
- położenie kostki brukowej

Ks. Jerzy Mikołajewski

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:

Kaplica Cmentarna w Błaszkach po remoncie Kaplica Cmentarna w Błaszkach po remoncie (27)
Kaplica Cmentarna w trakcie prac 31.08.13 Kaplica Cmentarna w trakcie prac 31.08.13 (80)
Kaplica cm. przed remontem 2 etapu 2013 Kaplica cm. przed remontem 2 etapu 2013 (58)
Wnętrze kaplicy 2013 Wnętrze kaplicy 2013 (68)
Poświęcenie nowego dachu 2011 Poświęcenie nowego dachu 2011 (6)