1.    Tydzień temu po wszystkich Mszach św. Radni Parafialni, jak co miesiąc,  przeprowadzali zbiórkę pieniężną na rzecz odwodnienia naszego kościoła oraz rozbiórki i odtworzenia od nowa zdeformowanego traktu procesyjnego wokół kościoła. Zebrano na ten cel 2.032 zł. zł. W sumie więc do dnia 4 maja 2019 r. na rzecz wspomnianych remontów przykościelnych pozyskaliśmy kwotę  63.939 zł.  Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom!

2.    4 Maja było wspomnieniu św. Floriana, patrona strażaków. Z tej racji dziś (niedziela) o g. 9.00 -wzorem lat ubiegłych - w naszym parafialnym kościele będzie (była) sprawowana Msza św. w int. druhów strażaków z jednostek OSP z terenu parafii Błaszki. Jest to Msza św. dziękczynna za posługę i wielorakie dobro czynione przez naszych strażaków na rzecz mieszkańców tutejszej parafii, a zarazem błagalna o Boże błogosławieństwo,  łaski i potrzebne dary dla druhów strażaków OSP z terenu parafii Błaszki, oraz stałą opiekę św. Floriana. W czasie tej Mszy św. modlimy  się również za naszych parafian aby Bóg ich chronił od pożarów i różnych wypadków.

3.    Dziś rozprowadzamy nowy numer „Opiekuna”. W numerze polecamy artykuł: „Francja bez duchowego piorunochronu” – o pożarze katedry Notre-Dame, oraz o majówkach z Matką Najświętszą. Nadal też rozprowadzamy książkę pt. „Wszystko o Spowiedzi”.   Zachęcamy wszystkich do nabywania i czytania.  

4.    Jutro (poniedziałek) o g. 7.45 w naszym kościele parafialnym będzie sprawowana Msza św. w int. tegorocznych maturzystów. Wszystkich maturzystów zapraszamy! W poniedziałek i we wtorek o g. 16.00 zapraszamy na spotkanie wszystkie dzieci pierwszokomunijne wraz z rodzicami.                                 
5.    W czwartek o g. 19.00 zapraszamy wszystkich chętnych na adorację Jezusa w Eucharystii.

6.    W sobotę, o g. 9.00 będzie spowiedź przed I Komunią św. dla dzieci pierwszokomunijnych naszej parafii oraz ich rodziców i krewnych.   Natomiast w przyszłą niedzielę – 12 maja, o g. 10.00 będziemy w naszym kościele parafialnym przeżywać uroczystą Mszę św. Pierwszokomunijną. Wszystkie ławki w prezbiterium oraz w nawie głównej na tej Mszy św. są zarezerwowane dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin. Prosimy wszystkich aby to uwzględnić przy planowaniu swego uczestnictwa we Mszy św. w przyszłą niedzielę.                         

7.     Rozpoczął się już maryjny miesiąc maj. Zapraszamy wszystkich codziennie na nabożeństwa majowe, zaraz po Mszy wieczornej o g. 18.00, a w niedzielę po Mszy o g. 17.00 Zachęcamy też do gromadzenia się na nabożeństwach majowych przy figurach i krzyżach przydrożnych. Na terenie parafii Błaszki znajduje się kilkadziesiąt różnych kapliczek, krzyży i figur. Te znaki wiary są wkomponowane w nasz krajobraz i dodają uroku przestrzeni. Są one wyrazem wiary i miłości do Boga; świadczą o naszej kulturze i bogactwie ducha. Każda kapliczka czy krzyż przydrożny to inna historia i inne dziękczynienie. Czasami jak zwornik łączą wioski ze sobą, jednają zwaśnionych i zachęcają do zgody we wspólnocie. Zachęcamy do dbania i gromadzenia się na modlitwie przy tych kapliczkach  i krzyżach przydrożnych.

8.    Dziś rozpoczynamy XI Ogólnopolski Tydzień Biblijny, którego hasłem są słowa: „Głosili ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 1,12). Nawiązuje ono do wydarzenia z życia apostołów, którzy pośród prześladowań ze strony Żydów modlili się do Boga o pomoc. I – jak pisze św. Łukasz: „wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże” (por. Dz 4,31). Wraz z całym Kościołem w Polsce przeżywamy tę Niedzielę Biblijną jako trzeci Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Jak kiedyś apostołowie, tak i my dzisiaj modlimy do Boga o tę samą Moc – o nowy dar Ducha Świętego. Otrzymujemy Go właśnie pod postacią Słowa, które od Boga pochodzi. W tym roku jako wspólnota Kościoła będziemy czytać Ewangelię według św. Jana.    Dlatego wychodząc z kościoła będzie można wziąć z przygotowanego koszyczka 1 karteczkę z zaznaczonymi wersetami Pisma św. Po powrocie do domu można otworzyć Pismo św. i w skupieniu odczytać sobie otrzymany tekst.  Niech on nam posłuży jako przedmiot medytacji w codziennej modlitwie i w rachunku sumienia – niech w ten sposób stanie się światłem i mocą na drodze naszego osobistego i narodowego życia przez cały rok aż do następnej Niedzieli Biblijnej.