W minionym tygodniu anonimowy ofiarodawca z Pl. Niepodległości w Błaszkach ofiarował 1.500 zł. na rzecz sfinansowania dotychczasowych remontów przy naszej świątyni, zwłaszcza odwodnienia naszego kościoła oraz rozbiórki i odtworzenia od nowa zdeformowanego traktu procesyjnego wokół kościoła. W sumie więc na dzień 2 kwietnia 2020 r.. na rzecz wspomnianych prac renowacyjnych przy naszym kościele dysponujemy kwotą 199.662 zł. Niebawem po ostatecznym zakończeniu całego przedsięwzięcia poinformujemy naszych parafian o finalnych kosztach związanych z realizacją wspomnianych inwestycji.


Dziś niedziela – 3 maja obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Powołania, rozpoczynający w Kościele Tydzień Modlitw o Powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Dlatego zwłaszcza w tym tygodniu prosimy wszystkich o szczególną modlitwę zarówno w int. naszych kleryków jak i w int. nowych powołań. Bliższe informacje na plakacie powołaniowym umieszczonym w gablocie parafialnej, a na stolikach pod chórem wyłożone są do wzięcia obrazki z modlitwą papieża Franciszka o powołania kapłańskie. Natomiast przy tej okazji usilnie prosimy aby bez zgody miejscowych księży nie wykładać w kościele (w kruchcie czy pod chórem) żadnych pism, płyt itp.


Z uwagi na panującą w naszym kraju epidemię zarówno dziś jak i w przyszłą niedzielę o g. 15.00 będzie nadal sprawowana dodatkowa Msza św. błagalna. Dziś, i w przyszłą niedzielę o g. 10.30 będziemy też nadal na żywo przez Internet transmitować liturgie Mszy św. z naszego kościoła w Błaszkach. Zapraszamy do korzystania z tych transmisji!


Rozpoczął się już maryjny miesiąc maj. Zapraszamy wszystkich codziennie na nabożeństwa majowe, w dni powszednie - zaraz po Mszy wieczornej o g. 18.00, a w niedzielę po Mszy o g. 17.00. Codzienne nabożeństwa majowe połączone będą z Modlitwą różańcową i z suplikacjami w int. szybkiego ustania pandemii w Polsce, o zdrowie dla chorych, o Boże błogosławieństwo i siły dla wszystkich, którzy się opiekują chorymi i starszymi oraz za rządzących aby w tym trudnym czasie podejmowali mądre i odpowiedzialne decyzje służące prawdziwemu dobru Polaków! Błagać też będziemy miłosiernego Boga o upragniony dla naszej ziemi deszcz. Zapraszamy również do bezpiecznego gromadzenia się na nabożeństwach majowych przy figurach i krzyżach przydrożnych oraz do dbania o nie. Na naszej internetowej stronie parafialnej publikujemy specjalny List Papieża Franciszka na maj 2020, w którym zachęca on wszystkich do odmawiania również w swoich domach modlitwy różańcowej zwłaszcza w tym miesiącu. Publikujemy też inne artykuły. Zachęcamy do czytania.


W czwartek wieczorem o g. 19.00 zapraszamy na cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu!

Intencja Różańca św. na maj: o zatrzymanie pandemii koronawirusa i o upragniony deszcz.


Z powodu pandemii nadal nie będzie w naszej parafii comiesięcznych odwiedzin chorych przez księży. Posługę sakramentalną wobec osób chorych i w podesz­łym wieku ograniczamy do wypadków niebezpieczeństwa śmierci. Ich samych prosimy, by przyjmowali Komunię świętą duchową, a swoje choroby, cierpienia i modlitwy ofiarowali w intencji ustania pandemii oraz za chorych, personel medyczny i rządzących w naszym kraju.


Za tydzień - w najbliższą niedzielę przypadającą po liturgicznym wspomnieniu św. Floriana, patrona strażaków o g. 10.30, wzorem lat ubiegłych, będzie sprawowana w naszym parafialnym kościele Msza św. w int. druhów strażaków z jednostek OSP z terenu parafii Błaszki. Będzie to Msza św. dziękczynna za posługę i wielorakie dobro czynione przez naszych strażaków na rzecz mieszkańców tutejszej parafii, a zarazem błagalna o Boże błogosławieństwo, łaski i potrzebne dary dla druhów strażaków OSP z terenu parafii Błaszki, oraz stałą opiekę św. Floriana. Będziemy się również modlić za naszych parafian aby Bóg ich chronił od pożarów i różnego rodzaju wypadków.


Od 20 kwietnia zwiększono dozwoloną liczbę uczestników liturgii, nie tylko w niedzielę, ale także w dni powszednie. W świątyni św. Anny w Błaszkach, niezależnie od rodzaju celebracji, może przebywać jednocześnie 41 osób oraz ksiądz i tzw. obsługa liturgiczna. Wierni mogą podczas trwania Nabożeństw przebywać także na zewnątrz świątyni zachowując, tak jak i w świątyni, bezpieczne odległości pomiędzy sobą oraz zakrywając usta i nos. Dyspensa od obowiązku chodzenia do kościoła w niedziele i święta nie oznacza zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w Eucharystii wogóle. To nie oznacza wakacji od Pana Boga. Dlatego zachęcamy, aby ci, którzy mimo zwiększenia limitów nie zmieszczą się w kościele w niedziele bądź obawiając się o zdrowie swoje lub innych, nie chcą brać udziału we Mszy w niedziele, pomyśleli, czy nie mogliby wziąć udziału w Eucharystii w innym dniu tygodnia. Bo Bóg w Eucharystii czeka aby zaspokoić nasz duchowy głód! Dlatego zachęcamy i zapraszamy naszych wiernych do liczniejszego uczestnictwa we Mszy św. w kościele. Szczęść Wam Boże!