W minionym tygodniu Wspólnota Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w Błaszkach ofiarowała 700 zł. na rzecz sfinansowania dotychczasowych remontów przy naszej świątyni, zwłaszcza odwodnienia naszego kościoła oraz rozbiórki i odtworzenia od nowa zdeformowanego traktu procesyjnego wokół kościoła. W sumie więc na dzień 9 kwietnia 2020 r. na rzecz wspomnianych prac renowacyjnych przy naszym kościele dysponujemy kwotą 200.362 zł. Niebawem po ostatecznym zakończeniu całego przedsięwzięcia poinformujemy naszych parafian o finalnych kosztach związanych z realizacją wspomnianych inwestycji.


4 Maja było wspomnieniu św. Floriana, patrona strażaków. Z tej racji dziś (niedziela) o g. 10.30 -wzorem lat ubiegłych - w naszym parafialnym kościele będzie (była) sprawowana Msza św. w int. druhów strażaków z jednostek OSP z terenu parafii Błaszki. Jest to Msza św. dziękczynna za posługę i wielorakie dobro czynione przez naszych strażaków na rzecz mieszkańców tutejszej parafii, a zarazem błagalna o Boże błogosławieństwo, łaski i potrzebne dary dla druhów strażaków OSP z terenu parafii Błaszki, oraz stałą opiekę św. Floriana. W czasie tej Mszy św. modlimy się również za naszych parafian aby Bóg ich chronił od pożarów i różnych wypadków.

Z uwagi na panującą w naszym kraju epidemię dziś o g. 15.00 będzie nadal sprawowana dodatkowa Msza św. błagalna w int. naszej Ojczyzny. W przyszłą zaś niedzielę o g. 15.00 będzie to dodatkowo Msza św. dziękczynna za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II z racji 100 rocznicy jego urodzin. Dziś, i w przyszłą niedzielę o g. 10.30 będziemy też nadal na żywo przez Internet transmitować liturgie Mszy św. z naszego kościoła w Błaszkach. Zapraszamy do korzystania z tych transmitowanych Mszy tych, którzy nie mogą jeszcze uczestniczyć fizycznie we Mszy św. w kościele.!


Przeżywamy maryjny miesiąc maj. Zapraszamy wszystkich codziennie na nabożeństwa majowe, w dni powszednie - zaraz po Mszy wieczornej o g. 18.00, a w niedzielę po Mszy o g. 17.00. Codzienne nabożeństwa majowe połączone będą z Modlitwą różańcową i z suplikacjami w int. szybkiego ustania pandemii w Polsce, oraz o upragniony dla naszej ziemi deszcz. Zapraszamy również do bezpiecznego gromadzenia się na nabożeństwach majowych przy figurach i krzyżach przydrożnych oraz do dbania o nie.


W najbliższą środę też przypada 13 dzień miesiąca. Z tej racji po Mszy św. wieczornej o g. 18.00 będzie nabożeństwo fatimskie z procesją wokół kościoła. Wszystkich chętnych, a zwłaszcza czcicieli Matki Bożej, serdecznie zapraszamy!


Z inicjatywy Ojca Świętego Franciszka najbliższy czwartek będzie dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa i przezwyciężenia jej konsekwencji. Modlitwę w tym dniu podejmą także przedstawiciele różnych religii, aby w ten sposób zjednoczyć ludzkość we wspólnym błaganiu. Zachęcamy wszystkich wiernych do włączenia się w papieską inicjatywę. Z tej racji w najbliższy czwartek będziemy przeżywać w naszym kościele parafialnym „Jerycho Różańcowe”, czyli całodzienną modlitwę Różańcową przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, zwłaszcza w int. wyżej wspomnianej. Zapraszamy!


W czwartek o g. 19.00 zapraszamy również na cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu!


W przyszłą niedzielę po Mszach św. przed wszystkimi kościołami naszej diecezji będzie przeprowadzona zbiórka ofiar na budowę kościoła p.w. św. Jana Pawła II Kaliszu jako wotum dziękczynne za jego apostolską wizytę w naszej diecezji – 4 czerwca 1997 r. Prosimy wszystkich o włączenie się w to dzieło !


Ponownie przypominamy wszystkim wiernym, że dyspensa od obowiązku chodzenia do kościoła w niedziele i święta nie oznacza zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w Eucharystii w ogóle. To nie oznacza wakacji od Pana Boga. Dlatego zachęcamy, aby ci, którzy mimo zwiększenia limitów nie zmieszczą się w kościele w niedziele bądź obawiając się o zdrowie swoje lub innych, nie chcą brać udziału we Mszy w niedziele, pomyśleli, czy nie mogliby wziąć udziału w Eucharystii w innym dniu tygodnia. Nie oznacza to, że chcemy zrównać niedzielny dzień świąteczny, który pozostanie zawsze dniem szczególnym ze zwykłym dniem powszednim, ale jeśli ktoś ma głód Eucharystii może ją bezpiecznie przyjmować także w pozostałe dni tygodnia. Bo Bóg w Eucharystii czeka aby zaspokoić nasz duchowy głód! Dlatego zachęcamy i zapraszamy naszych wiernych do liczniejszego uczestnictwa we Mszy św. w kościele. Szczęść Wam Boże!