Dziś po Mszach św. będzie przeprowadzona zbiórka ofiar na budowę kościoła p.w. św. Jana Pawła II w Kaliszu jako wotum dziękczynne za jego apostolską wizytę w naszej diecezji – 4 czerwca 1997 r. Bóg zapłać za ofiary jakie zechcecie złożyć na ten cel !


Z uwagi na panującą w naszym kraju epidemię, zarówno dziś jak i w przyszłą niedzielę, o g. 15.00 będzie nadal sprawowana dodatkowa Msza św. błagalna w int. naszej Ojczyzny. Dziś, i w przyszłą niedzielę o g. 10.30 będziemy też nadal na żywo przez Internet transmitować liturgie Mszy św. z naszego kościoła w Błaszkach. Zapraszamy do korzystania z tych transmitowanych Mszy tych, którzy nie mogą jeszcze uczestniczyć fizycznie we Mszy św. w kościele.!


Przeżywamy maryjny miesiąc maj. Zapraszamy wszystkich codziennie na nabożeństwa majowe, w dni powszednie - zaraz po Mszy wieczornej o g. 18.00, a w niedzielę po Mszy o g. 17.00. Codzienne nabożeństwa majowe połączone będą z Modlitwą różańcową i z suplikacjami w int. szybkiego ustania pandemii w Polsce, oraz o upragniony dla naszej ziemi deszcz. Zapraszamy również do bezpiecznego gromadzenia się na nabożeństwach majowych przy figurach i krzyżach przydrożnych oraz do dbania o nie.


W poniedziałek, wtorek i środę przeżywać będziemy Dni modlitw o błogosławieństwo w pracy i o urodzaje. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.


Jako parafia nadal angażujemy się w program pomocy żywnościowej wspierając osoby i rodziny najbardziej potrzebujące w naszej parafii. Osoby, które się kwalifikują na taką pomoc i dostarczyły nam w ubiegłym roku skierowania z GMOPS mogą przybyć i odebrać te dary w naszym parafialnym punkcie Caritas – tzn. w Sali k. Wikariatki, w najbliższy wtorek i środę od g. 9.00 – 12.00. Nie przyjmujemy już żadnych nowych skierowań. Kolejne skierowania z GMOPS-u na odbieranie produktów żywnościowych będzie można przynosić dopiero we wrześniu tego roku. Prosimy docenić nasze dobroczynne zaangażowanie i przybyć w wyznaczonym czasie z odpowiednim opakowaniem do pobrania tych darów. Zachowujemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące wszystkich w tym czasie w Polsce, dlatego po dary prosimy przybyć w maseczkach i rękawiczkach oraz zachować odstęp 2 metrów pomiędzy sobą. Sposób wydawania produktów będzie wyjaśniany na bieżąco.

W czwartek o g. 19.00 zapraszamy na cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu!


Ponownie przypominamy wszystkim wiernym, że dyspensa od obowiązku chodzenia do kościoła w niedziele i święta nie oznacza zwolnienia z obowiązku uczestniczenia w Eucharystii w ogóle. To nie oznacza wakacji od Pana Boga. Dzięki poluzowaniu reguł życia społecznego podczas pandemii korona wirusa, od dzisiejszej niedzieli limit osób znajdujących się w obiektach kultu religijnego to jedna osoba na 10 metrów kwadratowych powierzchni świątyni, nie wliczając w to osób sprawujących kult i posługujących lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu. W praktyce więc oznacza to, że w naszej świątyni, niezależnie od rodzaju celebracji, może przebywać równocześnie do 61 osób oraz ksiądz i tzw. asysta liturgiczna. Wszyscy też przebywający w świątyni, poza księdzem celebrującym Mszę św., są zobowiązani do zakrywania ust i nosa. Pan Bóg w Eucharystii czeka na każdego aby zaspokoić nasz duchowy głód! Dlatego zachęcamy i zapraszamy naszych wiernych do coraz liczniejszego i bezpiecznego uczestnictwa we Mszy św. w kościele. Szczęść Wam Boże!