1.   Dziś przeprowadzamy zbiórkę ofiar do puszek jako wsparcie i gest solidarności z poszkodowanymi w wyniku najsilniejszego od 140 lat trzęsienia ziemi w Chorwacji. Prosimy o zrozumienie i wsparcie. 

2.   Dziś nadal rozprowadzamy książkę zatytułowaną „Wszystko o św. Józefie”.  Koszt książki – 10 zł. Zachęcamy do nabywania i czytania!  Nadal też rozprowadzamy numer „Opiekuna” z ubiegłej niedzieli. 

3.   W środę  zapraszamy na comiesięczne spotkanie Wspólnotę Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w naszej Parafii. Najpierw będzie Msza o g. 18.00, a po niej spotkanie formacyjne. 

4.   W przyszłą niedzielę po Mszach św. będzie przeprowadzona przez Radnych Parafialnych, zbiórka do puszek na rzecz ostatecznego sfinansowania 2 ostatnich inwestycji kościelnych. Dziękując za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość oraz dalsze wsparcie naszych inwestycji. 

5.   Administrator apostolski diecezji kaliskiej, podobnie jak i wielu innych biskupów, przedłużają nadal dyspensę od obowiązku uczestniczenia wiernych we Mszy Świętej w niedziele i w święta nakazane z powodu przepisów sanitarno-epidemiologicznych, znacznie ograniczających liczbę osób mogących uczestniczyć w nabożeństwach w kościołach.  Biskupi jednocześnie przypominają, że skorzystanie z dyspensy od uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej oraz w święta nakazane  jest przywilejem, a nie obowiązkiem i za każdym razem powinno być podjęte przez daną osobę we własnym sumieniu.  Skorzystanie z dyspensy powinno więc zawsze odbywać się po głębszym namyśle i rozeznaniu czy są obiektywne przyczyny, dla których wierny mógłby nie pość na Mszę św. nie popełniając tym samym grzechu ciężkiego.

Niedawno prefekt watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. kard. Robert Sarah w swym liście „Z radością powróćmy do Eucharystii”, adresowanym do przewodniczących episkopatów, podkreślił, że katolicy muszą powrócić na Mszę św. „tak szybko, jak tylko okoliczności na to pozwolą. Żadna transmisja Mszy nie może zastąpić osobistego udziału w Eucharystii. Wręcz przeciwnie, transmisje te mogą nawet oddalić od osobistego i intymnego spotkania z wcielonym Bogiem, który wydał się za nas nie w sposób wirtualny”. Bo oglądanie Mszy św. transmitowanej w mediach społecznościowych oraz przez radio i telewizję nie jest pełnym uczestniczeniem w Ofierze Chrystusa, chociażby dlatego, że nie ma możliwości przystąpienia do sakramentów. Otrzymanie Ciała i Krwi Chrystusa na Mszy św. jest darem. Wymaga on obecności. Dla katolików liczy się materia. A to oznacza, że budynek kościoła nie jest tylko pojemnikiem na ludzką działalność. To sakramentalny znak celebrowanej tajemnicy, zjednoczenia nieba i ziemi, ucieleśniona pamięć o tym, co Chrystus dokonał na krzyżu”.

Natomiast Przewodniczący Episkopatu Polski abp Gądecki odnosząc się do tej kwestii stwierdził, że gdyby Kościół nie sprzeciwiał się ograniczaniu liczby wiernych na Eucharystii oraz korzystaniu z dyspensy przez tych, którzy na co dzień pracują, robią zakupy w marketach i dotykają klamek autobusów oraz uczestniczą w spotkaniach z innymi ludźmi, byłby to znak jego obojętności na sprawy ważniejsze niż zdrowie. Dyspensa ma być tylko dla tych, którzy naprawdę chcą, ale nie mogą uczestniczyć we Mszy św. i podkreślił, że jedynie Eucharystia może odwrócić tragiczny bieg wydarzeń.

Dlatego apelujemy do naszych wiernych, korzystających z dyspensy, aby uczciwie  rozważyli, czy pójście na Mszę Świętą jest dla nich większym ryzykiem niż normalne funkcjonowanie (jak  chodzenie do sklepu, do pracy, spotykanie się ze znajomymi, itp.) i czy przypadkiem długotrwałe korzystanie z dyspensy  nie jest wymówką i próbą usprawiedliwienia własnego lenistwa czy własnej niewiary. Pojawia się też pytanie o to, jaką mam relację z Panem Bogiem. Kim On jest dla mnie i na ile zależy mi na budowaniu z Nim relacji.

Tytuł programu duszpasterskiego aktualnego roku liturgicznym Kościoła w Polsce brzmi „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Rok ten jest drugim etapem trzyletniego programu duszpasterskiego pod hasłem: „Eucharystia daje życie”. Św. Jan Paweł II pisał, że Eucharystia stanowi największy dar jakim Chrystus obdarzył i nieustannie obdarza swój Kościół,  jest ona źródłem i szczytem całego chrześcijańskiego życia oraz sercem każdej niedzieli. Dlatego podkreślał, że „niedzielna Eucharystia jest najważniejszym wydarzeniem w każdej parafii i dlatego też  bardzo ważne jest formowanie świadomości wiernych o potrzebie świętowania niedzieli jako Dnia Pańskiego, a nie tylko czasu wypoczynku i oderwania od innych zajęć.

Z powyższych powodów zachęcamy znów usilnie naszych wiernych do pogłębienia znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, i częstego uczestnictwa w niej. 

6.   Naszych parafian nadal prosimy o solidarną i wytrwałą modlitwę w int. szybkiego ustania pandemii w Polsce,  o ochronę przed nią naszych parafian,  oraz o pomyślność dla naszej Ojczyzny. W  naszym kościele parafialnym codziennie po wieczornych Mszach św. - tak jak dotychczas - we wspomnianych intencjach będzie odmawiana „Koronka do Bożego Miłosierdzia” z  suplikacjami.