W ubiegłą niedzielę przeprowadzona była przez Radnych Parafialnych comiesięczna zbiórka do puszek na rzecz ostatecznego sfinansowania 2 ostatnich inwestycji kościelnych. Zebrano na ten cel 3.070 zł. Na dzień 6 lutego 2021 r. na rzecz wspomnianych inwestycji dysponujemy kwotą 248.196 zł. Potrzebujemy więc jeszcze ok. 31.800 zł. aby jak najszybciej sfinansować wykonane inwestycje. Dlatego składając serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszych inwestycji. 

Dziś nadal rozprowadzamy numer „Opiekuna” z ubiegłej niedzieli, w którym polecamy artykuły o nowo mianowanym Biskupie Kaliskim, a także o ludziach chorych oraz tych, którzy ich leczą i opiekują się nimi. Nadal też rozprowadzamy książkę „Wszystko o św. Józefie”. Zachęcamy do nabywania i czytania!

W poniedziałek o g. 19.00 na Sali parafialnej odbędzie się spotkanie wszystkich katechetów naszej parafii. Serdecznie zapraszamy! 

W środę będziemy przeżywać w naszym kościele parafialnym „Jerycho Różańcowe”, czyli całodzienną modlitwę Różańcową przed wystawionym Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy! 

11 lutego będziemy obchodzić XXIX Światowy Dzień Chorego. Dlatego w wigilię tego święta czyli w środę o g. 18.00 zapraszamy na Mszę św. szczególnie chorych naszych parafian, ich opiekunów oraz pracowników służby zdrowia. W ich intencji będzie sprawowana Msza św. Będziemy się modlić w int. tych osób, a chorzy podczas tej Mszy św. będą mogli przyjąć sakrament namaszczenia chorych. Ten sakrament powinno się przyjmować w stanie łaski uświęcającej, czyli ci którzy pragną go przyjąć powinni wcześniej przystąpić do sakramentu pokuty.

W czwartek, o g. 19.00, zapraszamy na cotygodniową adorację eucharystyczną. 


Naszych parafian nadal prosimy o solidarną i wytrwałą modlitwę w int. szybkiego ustania pandemii w Polsce, o ochronę przed nią naszych parafian, oraz o pomyślność dla naszej Ojczyzny. W naszym kościele parafialnym codziennie po wieczornych Mszach św. - tak jak dotychczas - we wspomnianych intencjach będzie odmawiana „Koronka do Bożego Miłosierdzia” z suplikacjami.
Kilka dni temu -2 lutego - przeżywaliśmy Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Z tej racji w dzisiejszą niedzielę po Mszach św., jak co roku, będzie przeprowadzona zbiórka pieniężna do puszek na klasztory klauzurowe naszej Diecezji; między innymi na wsparcie Sióstr Kamedułek w Złoczewie. Bóg zapłać za złożone ofiary! Z racji Światowego Dnia Życia Konsekrowanego składamy najlepsze życzenia również naszym Siostrom „Obliczankom” dziękując Drogim Siostrom za ich obecność i cenną posługę w naszej parafii, a zwłaszcza za dar modlitwy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla naszych Sióstr oraz o nowe powołania do ich Zgromadzenia.