1.             W minionym tygodniu anonimowy ofiarodawca z ul. Kaliskiej w Błaszkach złożył ofiarę wysokości 500 zł. na rzecz ostatecznego sfinansowania 2 ostatnich inwestycji kościelnych. Bóg zapłać!  W sumie na dzień 20 lutego 2021 r. na rzecz wspomnianych inwestycji dysponujemy kwotą 248.696 zł.  Potrzebujemy więc jeszcze ok. 31.300 zł. aby jak najszybciej sfinansować wykonane inwestycje.                             W przyszłą niedzielę Radni Parafialni  przeprowadzą – jak co miesiąc - zbiórkę pieniężną na wspomniany cel. Dlatego składając serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszych inwestycji.

2.           Dziś nadal rozprowadzamy numer „Opiekuna” z ubiegłej niedzieli, w którym polecamy rozmowę z ks. biskupem Damianem Brylem, mianowanym przez papieża Franciszka Ordynariuszem diecezji kaliskiej. Polecamy też artykuły wielkopostne „Popiół i nawrócenie”, „Czas pustyni” oraz rozważania rekolekcyjne zatytułowane „Do głębi serca”. Zachęcamy do nabywania i czytania!

3.           Jako parafia nadal angażujemy się w program pomocy żywnościowej wspierając osoby  i rodziny najbardziej potrzebujące w naszej parafii. Osoby, które się kwalifikują na taką pomoc                 i dostarczyły nam w ubiegłym roku skierowania z GMOPS mogą przybyć i odebrać te dary w naszym parafialnym punkcie Caritas – tzn. w Sali  k. Wikariatki, w  najbliższą środę i czwartek  od g. 9.00 – 12.00. Nie przyjmujemy już żadnych nowych skierowań. Kolejne skierowania z GMOPS-u na odbieranie produktów żywnościowych będzie można przynosić dopiero we  wrześniu  tego roku.  Prosimy docenić nasze dobroczynne zaangażowanie i przybyć  w wyznaczonym czasie z odpowiednim opakowaniem do pobrania tych darów. Zachowujemy zasady bezpieczeństwa obowiązujące wszystkich w tym czasie w Polsce, dlatego po dary prosimy przybyć w maseczkach i rękawiczkach oraz zachować odstęp ok. 2 metrów pomiędzy sobą. Sposób wydawania produktów będzie wyjaśniany na bieżąco.

4.           W środę  zapraszamy na comiesięczne spotkanie Wspólnotę Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w naszej Parafii. Najpierw będzie Msza o g. 18.00, a po niej spotkanie formacyjne.

5.           W czwartek, o g. 19.00, zapraszamy na cotygodniową adorację eucharystyczną.

6.           W przyszłą niedzielę zapraszamy na Mszę św. o g. 12.00 i na spotkanie po tej Mszy wszystkie dzieci pierwszokomunijne z rodzicami.

7.           W Wielkim Poście, jak co roku, będą w naszej świątyni parafialnej nabożeństwa pasyjne. W każdy piątek  o g. 17.00 będzie nabożeństwo „Drogi Krzyżowej”, a po niej Msza św., natomiast                         w niedziele o g. 17.00 będą „Gorzkie Żale”, a po nich Msza św. Zachęcamy wszystkich do udziału w tych nabożeństwach.

8.           W miesiącu marcu inaugurujemy czas duchowego przygotowania do Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce św. Józefowi. Dlatego w kaliskim sanktuarium każdego dnia o g. 20.30 począwszy od 1 do 31 marca odbywać się będą „Marcowe wieczory ze św. Józefem” zakończone Apelem Jasnogórskim. W związku z tym zapraszamy wszystkich zatroskanych o Kościół i naszą Ojczyznę  do wspólnej modlitwy w zależności od możliwości i zgodnie  z zaleceniami epidemiologicznymi. Niech to będzie uczestnictwo bezpośrednie lub poprzez posługę internetowej telewizji „Dom Józefa" czy  diecezjalnego „Radia Rodzina”.

9.           Naszych parafian nadal prosimy o solidarną i wytrwałą modlitwę w int. szybkiego ustania pandemii w Polsce,  o ochronę przed nią naszych parafian,  oraz o pomyślność dla naszej Ojczyzny. W  naszym kościele parafialnym codziennie po wieczornych Mszach św. - tak jak dotychczas - we wspomnianych intencjach będzie odmawiana „Koronka do Bożego Miłosierdzia” z  suplikacjami.