1. Dziś w Pleszewie organizowane są diecezjalne dożynki. Nasz dekanat wraz  wieńcem dożynkowym będą reprezentować na tych dożynkach mieszkańcy Parafii Gruszczyce.

  2. Dziś też Urząd Miejski w Błaszkach organizuje Gminne Święto Plonów. Z tej racji  dziś, w naszym błaszkowskim kościele o g. 14.00, będzie sprawowana Msza św. dożynkowa. Po Mszy św. dalsza część dożynek gminnych odbędzie się na stadionie miejskim  w Błaszkach. Zapraszamy.

  3. Dziś  Radni Parafialni przeprowadzą comiesięczną kwestę na rzecz sfinansowania ostatniej naszej inwestycji, którą była renowacja drugiej części naszego parkanu kościelnego. Prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszej inwestycji. 

  4. Rozprowadzamy dziś nowy numer „Opiekuna”. W numerze polecamy artykuły o religijności malgaszy, fotorelacje z pielgrzymki diecezji kaliskiej na Jasną Górę, o utracie dóbr duchowych spowodowanej brakiem ruchu i wiele innych.  Nadal też są do nabycia, jak co roku, kalendarze diecezjalne na przyszły rok, po10 zł. za 1 egz.  Zachęcamy do nabywania.

  5. W piątek przypada I Piątek miesiąca. Spowiedź pierwszo piątkowa zacznie się o g. 17.00. Zapraszamy zwłaszcza uczniów szkół z terenu parafii. 

  6. W sobotę od g. 9.00 będziemy odwiedzać chorych z posługą sakramentalną. Prosimy więc swoich chorych przygotować do tych odwiedzin, a nowych chorych chcących takich odwiedzin prosimy zgłosić  w tym tygodniu w kancelarii parafialnej. Z racji I Soboty miesiąca, po Mszy wieczornej, będzie nabożeństwo fatimskie. Na to nabożeństwo zapraszamy czcicieli Matki Bożej, a zwłaszcza wszystkich członków Żywego Różańca w naszej parafii, przypominając że wtedy właśnie jest w naszej parafii comiesięczna wymiana tajemnic różańcowych. Intencja Różańca na wrzesień: „O pokój na świecie”.

  7. 8 września o g. 6.00 – jak co roku – wyruszy z naszego kościoła XXI piesza pielgrzymka do M. B. Charłupskiej.  Zbiórka uczestników o g. 5.45.  Zapisywać się można już w tym tygodniu. Idziemy razem pieszo do sanktuarium w Charłupi Małej, a powrót każdy organizuje we własnym  zakresie.

  8. Przypominamy wszystkim, że zamiar instalowania pomnika na cmentarzu zawsze zgłaszamy w kancelarii parafialnej.

  9. Wszystkich zachęcamy wciąż do solidarnej i wytrwałej  modlitwy w int. szybkiego ustania wojny  i nastania upragnionego pokoju na Ukrainie oraz do modlitwy w int. naszej Ojczyzny.

  10. Drodzy Parafianie. Wszyscy gołym okiem widzą, jak od wielu lat w naszej parafii dbamy  o obiekty parafialne (kościół, cmentarz, plebania, wikariatka) i ich otoczenie, oraz zabiegamy o czystość i porządek przy tych obiektach. Aktualnie pokrywamy kostką brukową plac parkingowy przed wikariatką. Uporządkowana została też  posesja parafialna pomiędzy kościołem, a „Delikatesami”. Niestety przy okazji wykonywania prac porządkowych uwidoczniona została również dewastacja środowiska naturalnego dokonywana  systematycznie poprzez wyrzucanie na łąkę, chodniki, a nawet wokół kościoła różnych odpadów, pojemników plastikowych, metalowych  czy szklanych po alkoholu, lub innych nieczystości. Czynią to osoby niechlujne, bałaganiarskie zupełnie niewrażliwe na czystość  i estetykę otoczenia. Dlatego apelujemy znów do wszystkich  o uszanowanie cudzej pracy oraz  troskę  o czystość i porządek, zwłaszcza przy kościele i na cmentarzu. Apelujemy też o czujność wobec jakichkolwiek aktów dewastacji tych miejsc, które są przecież naszym wspólnym dobrem. Bądźmy zatem zatroskani o nasze wspólne dobro i solidarni  w napiętnowaniu każdego kto się takich aktów dopuszcza. Dziękujemy bardzo za zrozumienie i współpracę !