Statystyki:
W parafii Błaszki w 2011 r. było 78 pogrzebów. W innych parafiach tego dekanatu statystyki te kształtują się następująco: Brzeziny – 32; Gruszczyce – 23; Kalinowa – 11; Sobiesęki – 11; Wojków – 38.
W parafii Błaszki w 2008 r. było 65 pogrzebów. W innych parafiach tego dekanatu statystyki te kształtują się następująco: Brzeziny – 24; Gruszczyce – 20; Kalinowa – 12; Sobiesęki – 15; Wojków – 34.

Wszystkie sakramenty miały na celu ostatnią Paschę dziecka Bożego, która przez śmierć wprowadza je do życia w Królestwie niebieskim. Wówczas spełnia się to, co wyznajemy w wierze i nadziei: „Oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie”. Chrześcijański sens śmierci ukazuje się w świetle Misterium Paschalnego Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, w tórym złożyliśmy naszą jedyną nadzieję. Chrześcijanin, który umiera w Chrystusie Jezusie, „opuszcza to ciało i staje w obliczu Pana” (por. 2 Kor. 5,8). Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu jego ziemskiego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym „upodobnieniem” go do „obrazu Syna”, którego udziela namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową.
  Kościół, który jak matka nosił sakramentalnie w swoim łonie chrześcijanina podczas jego ziemskiej pielgrzymki, towarzyszy mu na końcu jego drogi, by oddać go „w ręce Ojca”. Ofiaruje on Ojcu, w Chrystusie, dziecko Jego łaski i w nadziei składa w ziemi zasiew ciała, które zmartwychwstanie w chwale. Ofiarowanie to dokonuje się w pełni w czasie celebracji Ofiary eucharystycznej. Błogosławieństwa, które ją poprzedzają i po niej następują, są sakramentaliami.
  Pogrzeb chrześcijański nie udziela zmarłemu ani sakramentu, ani sakramentaliów; zmarły znajduje się już poza porządkiem ekonomii sakramentalnej. Pogrzeb jest jednak obrzędem liturgicznym Kościoła. Posługa Kościoła powinna jasno wyrażać rzeczywistą łączność ze zmarłym, a także ożywiać uczestnictwo zgromadzonej wspólnoty w obrzędach i głosić jej życie wieczne.

Załatwiającym” pogrzeb przypominamy, że powinni:

  1. Zgłosić się najpierw z „aktem zgonu” do księdza proboszcza, aby uzgodnić dzień i godzinę pogrzebu, a następnie udać się do grabarza i organisty.
  2. Kwadrans przed pogrzebem można zamawiać w zakrystii Msze za zmarłego („indywidualne” lub „zbiorowe”). Zainteresowani terminami odprawienia tych szy mogą to sprawdzić w kancelarii parafialnej już dzień po pogrzebie.
  3. Na dzień dzisiejszy w parafii pw. św. Anny w Błaszkach jesteśmy w stanie odprawić 10 Mszy św. indywidualnych za zmarłego w ciągu roku od jego śmierci, a pozostałe przekazujemy do odprawienia przez księży spoza naszej parafii.
  4. Zachęcamy natomiast do zamawiania Mszy św. zbiorowych, z których wszystkie będą odprawione w tej parafii, w ramach tzw. Mszy zbiorowych, w środy i piątki. Wówczas zamiast np. 1 Mszy indywidualnej można zamówić 8 Mszy zbiorowych składając tę samą ofiarę pieniężną.
  5. Po Mszy pogrzebowej bierzemy ze sobą z kościoła na cmentarz wieńce i kwiaty pogrzebowe.
  6. Podczas przejścia na cmentarz idziemy prawą stroną ulicy modląc się.