Chór – zespół muzyczny składający się z wokalistów wykonujący utwory jedno- lub wielogłosowe, a capella bądź z akompaniamentem. Najczęściej prowadzony przez dyrygenta lub chórmistrza. Jest to zespół ludzi pełnych zamiłowania do muzyki, pełnych zapału do wyrażania się poprzez śpiew, ale przede wszystkim pragnących przeżyć wielką przygodę artystyczną, to miejsce spotkań wielu bardzo interesujących ludzi, nawiązywania przyjaźni, wspólnych występów i wyjazdów.

Istniejący obecnie chór parafialny „Harfa” wznowił swą działalność w roku 2001 z inicjatywy: proboszcza, ks. kan. Ryszarda Tuzina, wraz z podejmującym pracę na stanowisku organisty, dyrygenta - pana mgr Mariusza Walczaka.

Chór parafialny liczy 25 osób. Jest to chór mieszany, składający się z 4 rodzajów głosów: sopran, alt, mezzosopran, bas.. W swoim repertuarze ma kilkadziesiąt utworów, które wykonuje w ciągu całego roku liturgicznego.

W piątki o godz. 19.00 chórzyści pod kierunkiem pana Mariusza spotykają się na próbach w trakcie, których przygotowują oprawę muzyczną na poszczególne części roku liturgicznego: (Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Wielkanoc), oraz pieśni w okresie zwykłym, a także z okazji ważnych uroczystości jak bierzmowanie i I Komunie św. oraz jubileusze. Śpiewają również według potrzeb - na ślubach i pogrzebach.

Od 2002 roku chór przygotowuje koncerty kolęd, które rokrocznie prezentuje w okresie świątecznym w parafii błaszkowskiej  oraz okolicznych parafiach. Współpracuje z orkiestrą dętą z Błaszek i Stawu.

Od 2005r. chórzyści pod kierunkiem pana Mariusza występują corocznie na scenicznych deskach Centrum Kultury podczas błaszkowskich biesiad. Spotkania z piosenką mają na celu zintegrowanie lokalnego środowiska oraz zgromadzenie funduszy na wakacyjne wyjazdy dzieci z ubogich rodzin. Inicjatorem I biesiady pt. „Sen o Błaszkach”, która zapoczątkowała cykl spotkań ze społecznością był śp. ks. Roman Sroczyński – opiekun chóru.

22 listopada swoje święto ma patronka muzyki Kościelnej, chórzystów i dyrygentów – św. Cecylia, w tym dniu chórzyści szczególnie uświetniają mszę św. wieczorową śpiewem i modlitwą do swojej patronki.

Dzięki uprzejmości i hojności państwa Anny i Andrzeja Pietruchów członkowie chóru wraz z dyrygentem i ks. Romanem Sroczyńskim uczestniczyli w dwóch wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, podczas których, oprócz zwiedzania, koncertowali w Dusznikach Zdrój i Wambierzycach.


 Chórzyści wraz z dyrygentem zapraszają wszystkich kochających muzykę do udziału we wspólnym śpiewie,
„ Bo kto śpiewa, dwa razy się modli ”.

CHÓR PARAFIALNY „HARFA”
przy kościele p.w. św. Anny w Błaszkach
Organista – dyrygent
mgr  Mariusz Walczak

SOPRANY:      

Czekałowska Mirosława
Kieremkampt Renata
Kubicka Dorota
Mazur Teresa
Skweres Anita
Strupczewska Aleksandra
Wolska Elżbieta

MEZZOSOPRANY:

Kłys Jolanta
Kołodziejczyk Justyna
Kwiatkowska Magdalena
Strupczewska Daria
Woźna Magdalena

ALTY:     

Meler Maria
Najda Marzena

BASY: 

Cichocki Henryk
Grabia Jarosław
Jasiński Janusz
Kręcikowski Czesław
Ludziejewski Mariusz
Meler Zdzisław
Mencel Ignacy
Potocki Ryszard
Strumiński Dominik
Styczyński Kazimierz
Śniegula Bronisław