We wrześniu 2008 r. nowy proboszcz ks. Jerzy Mikołajewski zainicjował w kościele parafialnym cotygodniowe, godzinne Adoracje Jezusa Eucharystycznego.

Inicjatywa okazała się być trafioną w potrzeby duchowe parafian gdyż wciąż wzrasta liczba osób gromadzących się co czwartek wieczorem w przyciemnionym kościele, w nastroju rozmodlenia, na adoracji Pana.

Adoracja Najświętszego Sakramentu jest wyjątkową formą kultu eucharystycznego w parafii, która wyrasta z wewnętrznego doświadczenia dobrowolnego wyniszczenia Chrystusa na krzyżu, miłego Ojcu i uwielbionego w zmartwychwstaniu. Św. Jan Paweł II mówił, że „całe zło świata może być pokonane poprzez ogromną moc adoracji eucharystycznej” i zachęcał: „Pozostawajmy długo na klęczkach przed Jezusem Chrystusem obecnym w Eucharystii, wynagradzając naszą wiarą i miłością zaniedbania, zapomnienie, a nawet zniewagi, jakich nasz Zbawiciel doznaje w tylu miejscach na świecie ”. Adoracja staje się więc jakąś nasza odpłatą, wynagrodzeniem za tę ukrzyżowaną na śmierć Miłość i naszym dziękczynieniem za dar Eucharystii. Ci zaś, którzy dziękują stają się godni otrzymywać od Pana kolejne łaski. Dlatego drzwi naszej świątyni pozostają zawsze otwarte w ciągu dnia dla tych, którzy potrzebują chwili modlitewnego wytchnienia w ciszy kościoła. Cieszymy się również wciąż wzrastającą liczbą osób gromadzących się w czwartkowe wieczory na adoracji eucharystycznej ubogacających się duchowo, tworzących wspólnotę wiary i wypraszających łaski dla naszej parafii.