Kontakt:
ks. Rafał Spiżak
ul. Sieradzka 3
98-235 Błaszki – parafia
rafal.spizak@plusnet.pl
tel. 720-005-980


Kontakt poprzez formularz:
Adres e-mail*:
Imię i Nazwisko*:
Adres zamieszkania*:
Treść wiadomości*: