Podziękowania
Uczestnicy I Błaszkowskiej Pieszej Pielgrzymki do Częstochowy składają serdeczne podziękowania Tym bez których pomocy pielgrzymka by się nie odbyła:
1. Parapety Sp. z.o.o.
2. Gmina i Miasto Błaszki
3. F.H.U Zyk – Barbara Noweta
4. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Błaszkach
5. Publiczne Gimnazjum im. Gen. Józefa Lipskiego w Błaszkach
6. „MS – POL” Krzysztof Błasiak
7. Zakład Mięsny „BUKAT” Sp. j - St. Kołodziński i P. Kołodziński
8. „Agat” Sp. J – Mirosław Marciniak
9. PHU Jandex – Eleonora Słowińska – Gronert
10. Piekarnia Aleksandra Winowska
11. Piekarnia Rzemieślnicza – Lipska Barbara, Kuczewski Jan i Kuczewski Waldemar
12. Piekarnia „Bagietka” s.c. U.P.M. Ulańscy
13. Jurajska Spółdzielnia Pracy Myszków