Od początku Kościół otaczał wdowy szczególnym szacunkiem, powierzając im misję modlitwy i miłości w służbie wspólnoty. Jesteśmy dzisiaj w Kościele, także w Polsce, świadkami odradzania się tych pierwotnych doświadczeń.

Również w Polsce wdowieństwo – zwłaszcza kobiet – jest dzisiaj zjawiskiem masowym. Dlatego też Kościół pragnie otoczyć to środowisko osób szczególną troską duszpasterską.

Dlatego z inicjatywy księdza proboszcza Jerzego M. W dniach 21-24 lutego 2009 r. w kościele parafialnym pw. św. Anny w Błaszkach odbyły się rekolekcje stanowe dla wdów i wdowców, które przeprowadził. O. Wiesław Łyko, Oblat Maryi Niepokalanej z Lublińca, krajowy moderator rekolekcji dla wdów i wdowców idących w stronę konsekracji. Do udziału w tych rekolekcjach zaproszeni byli wszyscy wdowcy i wdowy z błaszkowskiego dekanatu pragnący pogłębić zrozumienie wdowieństwa w świetle wiary.

Owocem tych rekolekcji ma być comiesięczna Msza św. dla osób samotnych a po niej spotkanie formacyjne dla wdów i wdowców.

Opiekunem duchowym jest ks. Jerzy Mikołajewski, proboszcz.

W Internecie jest już strona własna wdów konsekrowanych: http://konsekrowane.org