Niedziela

15.10.2023

XXVIII Niedziela Zwykła 

18:00    + Zbigniewa Kaczmarka w 3 r. śm.
7:00    W int. Parafian
8:00    ++ Mariannę i Stanisława Wożniaków
9:00    + Barbarę Kokot
10:30 1  + Piotra Pustelnika   
2  + Marię Jamszoł
12:00    + Grzegorza Borowiaka
17:00    + Lucjana Kudasia

Poniedziałek

16.10

św. Jadwigi Śląskiej

7:00 1  + Jadwigę Podsiadłą
2  + Jadwigę Kaliciak
18:00    + Władysława Kowalskiego w 9 r. śm.

Wtorek

17.10

św. Ignacego Antiocheńskiego BpM

7:00 1  + Barbarę Wojciechowską
2  + Andrzeja Kowalczyka
18:00    + Henryka Mazurka

Środa

18.10

św. Łukasza Ew., święto

7:00 1  + Kazimierza Łuczaka
2  + Barbarę Wojciechowską
18:00    Msza św. zbiorowa

Czwartek

19.10

7:00 1  + Marka Mikołajczyka
2  + Wiesława Cieślaka
18:00    + Stanisława Wolskiego

Piątek

20.10

św. Jana Kantego P

7:00 1  + Stanisława Szymańskiego
2  + Dariusza Adamczewskiego
18:00    Msza św. zbiorowa

Sobota

21.10

7:00 1  + Danielę Nychowską
2  + Helenę Kuca
18:00    + Aurelię Chudaś

Niedziela

22.10.2023

XXIX Niedziela  Zwykła

7:00    ++ Józefa, Mariannę i Jarosława Ludwiczaków
8:00    + Mariana Olejniczaka
9:00    + Sabinę Pośpiech
10:30    + Sabinę Graczykowską w 4 r. śm.
12:00    + Urszulę Meler w 10 r. śm.
17:00    + Antoniego Berlińskiego