W 2018 r. zakończyliśmy pierwszy etap renowacji naszej świątyni parafialnej polegający na otynkowaniu całego kościoła i renowacji wszystkich okien. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 500.000 zł.

Wiosną 2020 r. zakończyliśmy 2 kolejne inwestycje remontowo budowlane przy naszym kościele, czyli: podziemne odwodnienie kościoła oraz modernizację placu kościelnego. Ostateczny koszt wykonania tych 2 ostatnich inwestycji wyniósł  – 279.960 zł.   Inwestycje te zostały ostatecznie sfinansowane dzięki ofiarom pieniężnym z „kolędy” 2021 r.

Po spłaceniu wyżej wymienionych prac remontowo budowlanych czeka nas generalny remont ogrodzenia kościelnego wymurowanego  ok.  1810 r.  Chodzi  nam  o  to  żeby  cały  zespół  kościoła  parafialnego p.w. św. Anny, czyli otoczenie kościoła wraz z ogrodzeniem były integralnie odnowione. Ostatni generalny remont tego ogrodzenia był przeprowadzony w 1906 r. Wspomniany parkan jest bardzo zniszczony i zawilgocony, posiada wiele przebarwień, ubytków i spękań, a frontowa część parkanu jest bardzo wychylona z pionu. W pierwszym etapie planujemy remont parkanu od strony zachodniej. Ta część ogrodzenia jest najbardziej odchylona od pionu, dlatego będzie w całości rozebrana (zarówno ściany, słupki jak i fundamenty), a następnie na wzór poprzedniego, zarówno parkan jak i schody będą wykonane od nowa z nowego materiału. Daszek (tzw. czapa) parkanu będzie  pokryty blachą „tytan cynk”.                                                                                            W drugim etapie planujemy remont pozostałej części parkanu (strona północna, wschodnia i południowa) polegający na usunięciu uszkodzonych tynków, naprawie pęknięć, uzupełnieniu tynków, impregnacji czapy i pomalowaniu lica całego ogrodzenia na kolor taki sam jak budynek kościoła. Jesteśmy przekonani, że realizacja zaplanowanych aktualnie prac remontowych przy ogrodzeniu korzystnie wpłynie na ekspozycję zabytkowego zespołu kościoła.                                                              Na dzień 11 czerwca 2022 r. na rzecz wybudowania nowego parkanu przed kościołem w Błaszkach dysponujemy kwotą 308.169 zł.

 

Dlatego składając serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszych inwestycji.

          Jeżeli zaś chodzi o wnętrze naszej świątyni to zauważamy, że tzw. kruchta domaga się kompletnie nowej elewacji, a ściany i filary wewnątrz świątyni domagają się usunięcia tzw. lamperii, na wysokości ok. 1,5 m. od posadzki i pokrycia tej powierzchni na nowo odpowiednią farbą.