1. Dziś na Mszy św. o g. 10.00 obchodzimy w naszej Parafii Rocznicową Komunię św. dzieci, które w ubiegłym roku przeżywały swoją I Komunię św. Nie tylko dla tych dzieci ale i dla nas wszystkich jest to kolejna okazja aby z serca dziękować Jezusowi za dar Jego przychodzenia do nas w sakramentalnej postaci pokarmu oraz obdarzania nas swoim życiem i swoją przyjaźnią. Ceńmy sobie wszyscy ten niezwykły dar i pielęgnujmy go. Dzieciom rocznicowym i ich rodzicom dziękujemy za złożoną z racji dzisiejszej uroczystości ofiarę pieniężną w kwocie 2.200 zł. na zakup nowego kompletu obrusów ołtarzowych do naszego kościoła. Bóg zapłać!

 

 1. W ubiegłą niedzielę była przeprowadzona zbiórka na rzecz wsparcia uczelni katolickich w Polsce. Zabrano na ten cel 380 zł. Bóg zapłać!

 

 1. Dziś rozprowadzamy nowy numer „Opiekuna”. W numerze prezentowane są zmiany personalne księży w naszej diecezji. Zachęcamy do nabywania i czytania.

 

 1. Przeżywamy Oktawę „Bożego Ciała”. Wszystkim dziękujemy za liczny udział w tegorocznej procesji „Bożego Ciała”. Szczególne podziękowanie składamy tym, którzy ubierali ołtarze, dekorowali domy, orkiestrze, chórowi, asyście, OSP, pocztom sztandarowym, policji, ministrantom, Krucjacie eucharystycznej oraz dzieciom, które sypały kwiatki, Wszystkim składamy „Bóg zapłać!” Codziennie w Oktawie, po Mszy wieczornej, będzie procesja Eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszamy do licznego udziału.

 

 1. W czwartek na zakończenie wieczornej liturgii, odbędzie się zgodnie z tradycją błogosławienie wianków i ziół. Po Mszy św. zaś będzie procesja eucharystyczna i uroczyste zakończenie Oktawy Bożego Ciała, a po niej cotygodniowa adoracja eucharystyczna. Serdecznie zapraszamy!

 

 1. W czwartek będziemy obchodzić „Dzień Ojca”. Pamiętajmy w tym dniu o modlitwie za wszystkich ojców, a zwłaszcza za swoich ojców, zarówno żywych jak i zmarłych.

 

 1. Kończy się rok szkolny i katechetyczny. W piątek o g. 8.00 będzie Msza św. w int. dzieci i młodzieży Szkół Podstawowych i Ponadpodstawowych. Zapraszamy wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału w tej Mszy św. i do dziękczynienia Bogu za kończący się rok szkolny.

 

 1. W piątek przypada uroczystość Serca Pana Jezusa oraz obchodzimy Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie kapłanów. Niech ta uroczystość zbliży nas jeszcze bardziej do pięknego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa, a modląc się za kapłanów prośmy aby wiernie przekazywali miłość ukazaną w otwartym Sercu Jezusa. W tym dniu nie ma postu.

 

 1. W sobotę od g. 9.00 będziemy odwiedzać chorych z posługą sakramentalną. Prosimy chorych do tych odwiedzin przygotować.

 

 1. W przyszłą niedzielę Radni Parafialni przeprowadzą comiesięczną zbiórkę pieniężną na rzecz dalszej renowacji naszego parkanu kościelnego. Prosimy o zrozumienie i wsparcie!

 

 1. Informujemy, że 22 czerwca o g. 16.00 na Sali Centrum Kultury w Błaszkach będzie przeprowadzona Akcja informacyjna dotycząca projektowanej Obwodnicy Błaszek. Przypominamy także, że niebawem w kilku miejscach na terenie naszej parafii będą przeprowadzone profilaktyczne badania wzroku. Więcej informacji o wspomnianych wydarzeniach na plakatach umieszczonych w gablocie parafialnej.

 

 1. Osoby pragnące wziąć udział w tegorocznej pieszej pielgrzymce na Jasną Górę z naszą Grupą Różaną informujemy, że w tym roku błaszkowskiej pielgrzymki nie będzie. Pielgrzymkę tę planujemy wznowić w przyszłym roku, a poprowadzi ją wówczas nowy błaszkowski wikariusz. Zainteresowanych tegoroczną pielgrzymką prosimy o dołączenie do innych grup pielgrzymkowych.

 

 1. Na stolikach pod chórem wyłożone są mini - poradniki dla rodziców chcących chronić dzieci i młodzież przed uzależnieniem od cyfrowych mediów oraz książeczki o tajemnicy Mszy św. Wierni zainteresowane tymi publikacjami mogą wziąć je ze sobą za dobrowolną ofiarą.

 

 1. Zachęcamy nadal do wytrwałej modlitwy o szybkie ustanie wojny i upragniony pokój na Ukrainie.