W ubiegłą niedzielę Radni Parafialni przeprowadzili comiesięczną zbiórkę na rzecz renowacji parkanu przed kościołem w Błaszkach. Zebrano na ten cel 1.917 zł. Ponadto anonimowy ofiarodawca przeznaczył na ten cel 500 zł. W sumie więc do dnia 3 września 2022 r. na rzecz wspomnianej inwestycji dysponujemy kwotą 317.453 zł. Niebawem zakończą się prace remontowo budowlane związane z frontową częścią naszego parkanu. Poinformujemy wówczas o kosztach związanych z wykonaniem tej inwestycji. Składając więc serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie prac remontowo budowlanych przy naszym kościele.


Dziś na Mszy św. o g. 12.00 będzie poświęcenie tornistrów najmłodszych uczniów, którzy w tym roku rozpoczynają uczęszczanie do szkoły. Natomiast o g. 18.00 rozpoczynamy w naszej parafii katechezę przedmałżeńską dla tych, którzy w najbliższym czasie chcą zawrzeć sakrament małżeństwa, a dotychczas w takiej katechezie nie uczestniczyli. Katechezy te będą odbywać się przez pięć najbliższych niedziel w sali parafialnej. Obecność na wszystkich spotkaniach obowiązkowa. Kolejne spotkanie w przyszłą niedzielę o g. 18.00. Prosimy tę informację przekazać osobom zainteresowanym.


Dziś nadal rozprowadzamy numer „Opiekuna” z ubiegłej niedzieli. W numerze polecamy artykuły o pielgrzymkach, o dożynkach diecezjalnych i wiele innych. Zachęcamy do nabywania i czytania


We wtorek o g. 18.3 0 zapraszamy na spotkanie na plebanii wszystkich katechetów naszej parafii.


W czwartek - 8 września o g. 6.00 – jak co roku – wyruszy z naszego kościoła XX piesza pielgrzymka do M. B. Charłupskiej. Zbiórka uczestników o g. 5.45. Wszyscy biorący udział w pielgrzymce powinni być zapisami (podać adres i PESEL). Zapisywać się można jeszcze do środy do południa. Koszt udziału w pielgrzymce – 10 zł. (tj. koszt ubezpieczenia). Idziemy razem pieszo do sanktuarium w Charłupi Małej, a powrót każdy organizuje we własnym zakresie. Prosimy też aby każdy pielgrzym był wyposażony we własną wodę do picia.


8 września obchodzimy Święto Narodzin NMP. W Polskim roku obrzędowym jest to dzień Matki Bożej Siewnej, która patronuje jesiennym zasiewom. I to nie tylko tym na roli, ale również duchowym, na glebie ludzkich serc. W naszym kościele parafialnym w tym dniu, na Mszach św. o g. 7.00 i 18.00 będzie błogosławieństwo ziarna siewnego i rozmaitych nasion.


W najbliższy czwartek o godz. 16.00, w salce Sióstr „Obliczanek” odbędzie się pierwsze po przerwie wakacyjnej spotkanie Eucharystycznego Ruchu Młodych. ERM  (Eucharystyczny Ruch Młodych), to międzynarodowa, zatwierdzona przez Papieża, wspólnota dla dzieci i młodzieży po I Komunii Świętej i przygotowujących się do niej. Wszystkich członków Ruchu oraz dzieci, które chciałyby do niego dołączyć SERDECZNIE ZAPRASZAMY!


W czwartek o g. 19.00 wznawiamy po wakacyjnej przerwie cotygodniową adorację Najświętszego Sakramentu prowadzoną przez księdza. Serdecznie zapraszamy!


Nasz nowy wikariusz ks. Zbigniew będzie opiekunem ministrantów i kandydatów do służby ministranckiej. Zachęcamy i zapraszamy młodzież i dzieci po I Komunii św. do służby przy Ołtarzu. Pierwsza powakacyjna zbiórka odbędzie się w najbliższą sobotę o g. 9.30.


Nadal przypominamy wszystkim, że zamiar instalowania pomnika na cmentarzu zawsze zgłaszamy kancelarii parafialnej. Bardzo prosimy, aby gruzu po starych pomnikach nie zostawiać na cmentarzu tylko uprzątnąć i brać ze sobą z cmentarza.Zachęcamy wciąż wszystkich wiernych do wytrwałej modlitwy o szybkie ustanie wojny i upragniony pokój na Ukrainie.