neokatechumenatDroga Neokatechumenalna lub Neokatechumenat jest to służba w Kościele katolickim poświęcona formacji w wierze osób dorosłych. Została założona przez hiszpańskiego artystę Kiko Argüello w 1964, w czasach rządów gen. Franco. Powstała jako odpowiedźŸ na Sobór Watykański II, w przeświadczeniu, że Kościół musi odpowiedzieć na zmiany społeczne XIX i XX wieku, w szczególności na sekularyzację, ze szczególną troską tworząc wspólnotę i wracając do nauczania wczesnego chrześcijaństwa. W 1990 roku Droga została uznana przez papieża Jana Pawła II jako itinerarium formacji katolickiej ważnej dla społeczeństwa i czasów dzisiejszych. Dzisiaj Droga jest jedną z najszybciej rozwijających się służb w Kościele katolickim.  

Drogę rozpoczynają katechezy początkowe. Następnie zawiązuje się wspólnota, która przez kolejne lata realizuje itinerarium neokatechumenalne, rozwinięte według trzech faz wtajemniczenia chrześcijańskiego: prekatechumenat, katechumenat i wybranie, podzielone z kolei na etapy odmierzane "przejściami" z odpowiednimi celebracjami. Katechezy początkowe oraz itinerarium neokatechumenalne opierają się na trzech podstawowych elementach życia chrześcijańskiego uwydatnionych przez Sobór Watykański II: Słowie Bożym, Liturgii i Wspólnocie.  

Ponieważ we wspólnotach neokatechumenalnych rodzi się wiele powołań do stanu kapłańskiego papież Jan Paweł II zapytał inicjatora Drogi Neokatechumenalnej o stworzenie seminarium misyjnego specjalnie da powołań ze wspólnot, pierwsze takie seminarium powstało w 1988 roku w Rzymie. Również Jan Paweł II zasugerował nazwę dla tego seminarium: Redemptoris Mater, co po łacinie oznacza Matka Zbawiciela. Dziś na całym świecie, od Japonii po Polskę, istnieje 64 seminariów Redemptoris Mater, w których do kapłaństwa przygotowuje się około 3000 alumnów.


W wyniku starań ks. Jerzego Mikołajewskiego w kościele parafialnym w Błaszkach w miesiącu październiku rozpoczęły się katechezy dla dorosłych i młodzieży.

Prowadzone były one przez katechistów ze wspólnoty neokatechumenalnej z Kalisza.

Spotkania odbywały się w poniedziałki i czwartki po wieczornej mszy świętej.

Uczęszczało na nie około 40 osób, w różnym wieku, które pragnęły pogłębić swoją wiarę i odczuwały potrzebę bycia we wspólnocie. Uczestnikami katechez były nie tylko osoby z parafii Błaszki, ale również z parafii okolicznych.

Celem katechez neokatechumenalnych jest uformowanie wspólnoty wiary w parafii, jeśli osoby na nie uczęszczające wyrażą taką wolę.

Poprzez uczestnictwo w katechezach mogliśmy lepiej poznawać wybrane tematy z Pisma Świętego oraz szukać odpowiedzi na pytanie, czy odczuwamy potrzebę bycia we wspólnocie. Słowo, które było głoszone, pomagało nam w osobistym nawróceniu oraz w określeniu własnego miejsca na drodze do zbawienia.

Ostatniej katechezie przewodniczył ks. bp Teofil Wilski. Ukoronowaniem wstępnych katechez była dwudniowa konwiwencja- wspólne przebywanie rekolekcyjne w klasztorze sióstr kamedułek w Złoczewie. Na zakończenie konwiwencji jej uczestnicy mieli możność podjęcia decyzji i złożenia deklaracji o wejściu do wspólnoty neokatechumenalnej. Deklarację tę złożyło 20 osób. Wydarzenie to rozpoczęło oficjalnie istnienie wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej w Błaszkach.

Krzysztof i Alicja Janasowie