Niedziela

5.8.2018 .

XVIII Niedziela Zwykła

18.00

 

 

+ Bożenę Wróbel

700

 

+ Jerzego Florczaka

800

 

+ Stanisława Makarońskiego

900

 

 

 

++ Leszka i Józefa Kołodziejczyków

1030

 

+ Ryszarda Skweresa w 2 r. śm.

1200

 

 

 

+ Marię Maniewską

17.00

 

 

++ Józefę i Stanisława Salamonów

Poniedziałek

6.8 Przemienienie Pańskie, święto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Pelagię Marciniak

 

 

18.00

 

 

+ Walerię Prylińską

Wtorek

7.8

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Czesławę Grela

 

 

18.00

 

 

+ Natalię Kubiak

Środa 8.8 św. Dominika P

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
  

7.00

 

 

 

 

 

 

 

+ Stanisława Blachowskiego

 

 

18.00

 

Msza św. zbiorowa

Czwartek 9.8 św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyta Stein)DzM – Patronki Europy, święto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

7.00

 

 

 

 

 

 

+ Janinę Siciarek

 

 

18.00

 

+ Andrzeja Melera w 1 r. śm.

Piątek

10.8 św. Wawrzyńca Diakona M, święto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

 

 

+ Ignacego Mencla

 

 

18.00

 

Msza św. zbiorowa

Sobota

11.8 św. Klary Dz

 

 

 

 


  

7.00

 

+ Henryka Kokota

 

 

18.00

 

+ Halinę Grabowską w 1 r. śm.

Niedziela

12.08.2018

XIX Niedziela Zwykła

700

 

+ Ryszarda Pawlaka

800

 

W int. Parafian

900

 

 

+ Mariannę Michalską

10.30

 

+ Leszka Woźniaka

1200

 

 

++ Edwarda i Mariannę Daleckich

17.00

 

+ Halinę Królak