Zakończyliśmy już I etap remontów kościelnych czyli renowację naszej świątyni w 40% jej powierzchni. Ta renowacja polega na wykonaniu nowej elewacji zewnętrznej kościoła i na naprawie okien kościelnych. Kolorystyka ścian i okien jest wykonana według wytycznych konserwatora zabytków.

Rozpoczęliśmy  już II etap remontów od naprawy dużych okiennic żaluzyjnych na wieży kościoła (jedna stara okiennica na wieży jest już wymontowana).

Na dzień 4 listopada 2017 r. na rzecz remontów kościoła dysponujemy kwotą 230.173 zł.   Całkowity zaś koszt zakończonego I etapu prac remontowych opiewa na kwotę 236.300 zł.

Radni parafialni ze zbiórek comiesięcznych w ciągu dwóch lat pozyskali kwotę – 78.198 zł., a pozostała kwota – 151.975 zł.  była przekazana w różnych okolicznościach księżom naszej parafii. Dziękujemy więc bardzo naszym Radnym za comiesięczne kwestowanie przed kościołem i na cmentarzu (bo nie ma w naszej parafii zwyczaju kwestowania przez Radnych po domach parafian), a wszystkim darczyńcom dziękujemy za zaufanie do swoich księży oraz  do radnych i  za złożone na renowację naszej świątyni ofiary. Nadal prosimy o zrozumienie sytuacji i finansowe wsparcie.

Po zakończeniu w przyszłym roku, jak Bóg da, wyżej opisanych remontów, czeka nas druga część prac remontowych, którymi będą: wykonanie izolacji pionowej fundamentów kościoła oraz podziemne odprowadzenie wód deszczowych, naprawa i otynkowanie płotu wokół kościoła oraz zdjęcie i ułożenie od nowa kostki granitowej wokół kościoła. O kosztach tych prac poinformujemy w przyszłości.