Dziś nadal rozprowadzamy numer „Opiekuna” z ubiegłej niedzieli. W numerze polecamy artykuły o katechezie szkolnej, o sensie chodzenia do kościoła i wiele innych. Zachęcamy do nabywania i czytania.

 


Dziś po Mszach św. będzie zbiórka do puszek na KUL i na wsparcie chrześcijan w Ziemi Świętej. Bóg zapłać za złożone ofiary. Dziś o g. 18.00 w sali parafialnej odbędzie się kolejna katecheza przedmałżeńska. Zapraszamy!

 


S. Michaela zaprasza rodziców, których dzieci należą do Eucharystycznego Ruchu Młodych lub chciałyby dołączyć do tej wspólnoty, na spotkanie organizacyjne w kościele, w czwartek o godz. 17.00

 


W czwartek o g. 19.00 zapraszamy na cotygodniową adorację eucharystyczną prowadzona przez księdza!

 


Członków Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym zapraszamy na comiesięczne spotkanie w piątek. Najpierw będzie Msza św. o g. 18.00, a potem spotkanie formacyjne w sali parafialnej.

 


W piątek wieczorem prosimy o przybycie do kościoła młodzież przygotowującą się do bierzmowania. Obecność wszystkich kandydatów obowiązkowa. Najpierw będzie Msza św. o g. 18.00, a po niej cd. spotkania. Natomiast komisyjny egzamin kandydatów do bierzmowania odbędzie się 26 września czyli w najbliższą sobotę, o g. 8.30. w Sali parafialnej przy plebanii. Kandydatów prosimy o zabranie ze sobą dzienniczka kandydata do bierzmowania.

 


W przyszłą niedzielę o g. 12. będzie Msza św. dziękczynno-błagalna w int. Sióstr „Obliczanek” z racji rozpoczęcia obchodów 100-lecia pobytu Sióstr w Błaszkach. Z tej okazji na wspomnianej Mszy św. swoje słowo skieruje do nas Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr „Obliczanek”. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 


W przyszłą niedzielę Radni parafialni, jak co miesiąc, przeprowadzą zbiórkę na rzecz ostatecznego sfinansowania 2 ostatnich inwestycji kościelnych. Dziękując ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszych inwestycji.

 


W naszym kościele parafialnym nadal codziennie po wieczornych Mszach św. będzie odmawiana „Koronka do Bożego Miłosierdzia” z suplikacjami w int. szybkiego ustania epidemii koronawirusa w Polsce, o ochronę przed tą epidemią naszej parafii, oraz o pomyślność dla naszej Ojczyzny. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

 


Nadal przypominamy wszystkim, że zamiar instalowania pomnika na cmentarzu zawsze zgłaszamy w kancelarii parafialnej. Bardzo prosimy, aby gruzu czy też innych elementów po starych pomnikach nie zostawiać na cmentarzu tylko uprzątnąć i zabierać ze sobą z cmentarza.

 


Przypominamy, że osoby z terenu naszej parafii, zakwalifikowane do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach programu FEAD, zgodnie z zasadami kryterium dochodowego, mogą ją otrzymać na podstawie stosownego skierowania wydanego przez GMOPS w Błaszkach. Prosimy więc aby osoby kwalifikujące się do otrzymywania pomocy żywnościowej i chcące ją otrzymywać, teraz znów, do końca września br., udały się do siedziby GMOPS-u w Błaszkach po takie skierowania, które następnie, wraz z numerem telefonu, należy dostarczyć do kancelarii parafialnej w Błaszkach. Po tym czasie lista będzie zamknięta i już później przez cały rok żadnych nowych skierowań nie będziemy przyjmować.

 


Na prośbę Burmistrza Błaszek przekazujemy wiernym naszej Parafii następującą wiadomość: „Główny Urząd Statystyczny informuje, że 1 września br. w całej Polsce rozpoczął się powszechny spis rolny, który będzie trwał do 30 listopada 2020 r. Akcja obejmuje zarówno gospodarstwa indywidualne, jak i gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne. Główny Urząd Statystyczny przypomina, iż udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Na terenie gminy pracami spisowymi kieruje Burmistrz – jako Gminny Komisarz Spisowy. Rolnik w ramach spisu rolnego może przekazać dane w jednej z trzech form do wyboru: samodzielne podanie danych poprzez stronę internetową GUS, wywiad telefoniczny lub osobisty kontakt z rachmistrzem terenowym, który przyjedzie do gospodarstwa i któremu należy przekazać dane w formie bezpośredniego wywiadu. Podstawę prawną do przeprowadzenia spisu rolnego stanowi Ustawa z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.”