Niedziela

16.07.2023

XV Niedziela Zwykła

18:00    + Józefa Podgórskiego  
19:00    BROŃCZYN + Jana Falczyńskiego w 27 r. śm
7:00    + Krystynę Kaczmarek
     
9:00    + Janinę Kaźmierczak
10:30    + Kazimierza Suwałę
12:00    + Apolonię Stradomską
17:00    ++ Janinę, Jana i Ryszarda Wieruckich

Poniedziałek

17.07

7:00    + Helenę Hut
18:00    + Marię Żurawską

Wtorek

18.07

7:00    + Adama Nieboraka
18:00    + Piotra Kopcia

Środa

19.07

7:00    + Kazimierza Poradę w 34 r. śm.
18:00    Msza .św. zbiorowa

Czwartek

20.07

7:00    + Kazimierza Nychowskiego
18:00    + Lucjana Kudasia

Piątek

21.07

7:00    + Włodzimierza Krupczyńskiego
18:00    Msza św. zbiorowa

Sobota

22.07

św. Marii Magdaleny, święto

7:00    + Stanisława Wolskiego
18:00    O B. bł. i zdr. dla Teresy 
19:00    BROŃCZYN + Mariana Olejniczaka

Niedziela

23.07.2023

XVI Niedziela Zwykła

7:00    + Eugeniusza Kopeć w 9 r. śm.
     
9:00    + Mieczysława Gutowskiego w 10 r. śm.
10:30    ++ Lucynę i Józefa Skweres i ++ z Rodz. Skweresów i Kowalskich
12:00    W int. Parafian
17:00    + Tadeusza Grabowskiego