Niedziela

20.08.2023

XX Niedziela Zwykła
Odpust ku czci
św. Rocha
Dożynki Parafialne

18:00    + Marię Żurawską w 1 r. śm.
7:00    ++ Mariannę i Franciszka Kobyłków
8:00    + Irenę Wilk
9:00    ++ Rodziców Pankowskich
10:30    ++ Mariannę i Edwarda Daleckich
12:00    Parafialne dziękczynienie Bogu za plony ziemi 
17:00    + Ryszarda Spychałę

Poniedziałek

21.08

7:00    + Jana Granosa
18:00    + Henryka Mazurka

Wtorek

22.08

7:00    + Andrzeja Kowalczyka
18:00    ++  Marię i Bogumiła Maniewskich

Środa

23.08

7:00    + Jana Gąsiorowskiego
18:00    Msza św. zbiorowa

Czwartek

24.08

7:00    + Kazimierza Suwałę
18:00    + Grzegorza Borowiaka

Piątek

25.08

7:00    + Eugenię Korach
18:00    Msza św. zbiorowa

Sobota

26.08

7:00    + Marię Jamszoł
18:00    + Lucjana Kudasia

Niedziela

27.08.2023

XXI Niedziela  Zwykła

Dożynki Gminne

7:00    + Zenona Matusiaka
8:00    + Henryka Księżaka w 1 r. śm..
9:00    ++ Barbarę i Ryszarda Skweres i ich Rodziców
10:30    ++ Czesława i Sabinę Królaków       
12:00    + Danutę Kolasa
14:00    Gminne dziękczynienie Bogu za plony ziemi         
17:00    ++ Annę i Józefa Matczak i Ewę Zatorską