W 2018 r. zakończyliśmy pierwszy etap renowacji naszej świątyni parafialnej polegający na otynkowaniu całego kościoła i renowacji wszystkich okien. Koszt tej inwestycji wyniósł ok. 500.000 zł.

Wiosną 2020 r. zakończyliśmy 2 kolejne inwestycje remontowo budowlane przy naszym kościele, czyli: podziemne odwodnienie kościoła oraz modernizację placu kościelnego. Ostateczny koszt wykonania tych 2 ostatnich inwestycji wyniósł – 279.960 zł. Inwestycje te zostały ostatecznie sfinansowane dzięki ofiarom pieniężnym z „kolędy” 2021 r.

W 2022 r. rozpoczęliśmy remont generalny (od strony frontowej całkowite przemurowanie) ogrodzenia kościelnego wymurowanego ok. 1810 r. Chodzi nam o to żeby cały zespół kościoła parafialnego p.w. św. Anny, czyli otoczenie kościoła wraz z ogrodzeniem były integralnie odnowione. Ostatni generalny remont tego ogrodzenia był przeprowadzony w 1906 r. Wspomniany parkan jest bardzo zniszczony i zawilgocony, posiada wiele przebarwień, ubytków i spękań, a frontowa część parkanu jest bardzo wychylona z pionu. W pierwszym etapie planujemy remont parkanu od strony zachodniej. Ta część ogrodzenia jest najbardziej odchylona od pionu, dlatego będzie w całości rozebrana (zarówno ściany, słupki jak i fundamenty), a następnie na wzór poprzedniego, zarówno parkan jak i schody będą wykonane od nowa z nowego materiału. Daszek (tzw. czapa) parkanu będzie pokryty blachą „tytan cynk”. W drugim etapie planujemy remont pozostałej części parkanu (strona północna, wschodnia i południowa) polegający na usunięciu uszkodzonych tynków, naprawie pęknięć, uzupełnieniu tynków, impregnacji czapy i pomalowaniu lica całego ogrodzenia na kolor taki sam jak budynek kościoła. Jesteśmy przekonani, że realizacja zaplanowanych aktualnie prac remontowych przy ogrodzeniu korzystnie wpłynie na ekspozycję zabytkowego zespołu kościoła. Na dzień 3 września 2022 r. na rzecz wybudowania nowego parkanu przed kościołem w Błaszkach dysponujemy kwotą 317.453 zł.

Dlatego składając serdeczne podziękowanie wszystkim ofiarodawcom za złożone dotychczas ofiary nadal prosimy wszystkich o życzliwość, zrozumienie oraz dalsze wsparcie naszych inwestycji.

Jeżeli zaś chodzi o wnętrze naszej świątyni to zauważamy, że tzw. kruchta domaga się kompletnie nowej elewacji, a ściany i filary wewnątrz świątyni domagają się usunięcia tzw. lamperii, na wysokości ok. 1,5 m. od posadzki i pokrycia tej powierzchni na nowo odpowiednią farbą.